Grunnvann på retur

Alarmerende mengder grunnvann forsvinner eller forurenses, ifølge en FN-rapport. Voksende millionbyer, industrialisering og intensivt jordbruk krever sitt - mens grunnvannet synker eller blir udrikkelig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skal du finne ferskvann i stor skala, er det bedre å grave et hull i bakken enn å finne nærmeste elv eller innsjø.

Grunnvann fyller underjordiske porer og sprekker og utgjør verdens største ferskvannsreserve i flytende form. Grunnvannsmagasinene er som store svamper fylt med rent vann, filtrert i langsomt tilsig fra overflaten - den perfekte vannforsyning.

Press på grunnvannet

Men nå bekrefter en ny rapport fra FNs Miljøprogram (UNEP) at grunnvannet er under økende press. 12 verdensbyer er avhengige av grunnvann for vannforsyningen - deriblant Beijing, Kairo, Calcutta, London, Buenos Aires og Mexico City.

Grunnvannet er minst like viktig utenfor byene; UNEP-rapporten nevner spesielt landsbygda i India, der 80 prosent av drikkevannet og 50 prosent av vann til jordbruket kommer fra grunnvannsbrønner.

I Saudi-Arabia leverer grunnvannsmagasinene hele 96 prosent av vannet til jordbruket.

Grunnvann til to milliarder

Flere andre land har nesten like stort grunnvannsforbruk. Libya tapper tusenårig “urvann” fra et reservoar under sør-Sahara gjennom mer enn 1 000 borehull. Syv millioner liter vann hvert minutt pumpes opp og fraktes i en gigantisk rørledning nordover til Middelhavet.

- Om lag to milliarder mennesker og 40 prosent av jordbruksnæringen er helt eller delvis avhengig av disse skjulte reservene, sier UNEP-direktør Klaus Toepfer.

- I de siste 50 år har det skjedd en dramatisk økning i bruk av grunnvann, i takt med økende befolkning, stigende matbehov og industrialisering av U-land.

Minkende reserver

Men hver liter som pumpes ut fra grunnen tar lang tid å erstatte. Vannet pipler langsomt ned fra overflaten gjennom løsmasser eller sprekker ned til grunnvannsspeilet, og kan ikke holde tritt med uttapping i stor skala. Derfor har også grunnvannsspeilet falt flere steder.

Millionbyen Dhaka i Bangladesh forsynes med grunnvann gjennom 1 300 borehull. I noen områder har grunnvannsspeilet falt med opp til 40 meter. Ferske borehull gir bare en tredel av vannmengdene man fikk fra borehull på 1970-tallet. I Lima i Peru må man bore stadig dypere hull, med større kostnader og økende vannpriser.

Urent grunnvann

Forurensning er også en trusel mot grunnvannsmagasinene. I utgangspunktet er grunnvannet så rent fordi partikler og bakterier filtreres bort og skadelige kjemiske stoffer brytes ned, absorberes eller felles ut underveis ned til grunnvannsspeilet. Er imidlertid forurensningen fra overflaten for stor eller for konsentrert, kan ikke den naturlige filtreringen hindre at grunnvannet blir forurenset.

Den største trusselen kommer fra industriutslipp, kunstgjødsel, plantegifter og kloakklekkasjer. I Merida i Mexico er konsentrasjonen av bakterier fra kloakk i enkelte grunnvannsmagasiner flere tusen ganger høyere enn anbefalte internasjonale grenseverdier.

I Gran Canaria har gjødsling av bananplantasjer ført til store mengder nitrater i grunnvannet, mens man i Barbados har funnet høye konsentrasjoner av plantegift.

Image-problem

UNEP-rapporten understreker at tiltak for å takle problemet er avhengig av langsiktige mål, der grunnvannet forvaltes i sammenheng med overflatevannet, elver og innsjøer. Men grunnvannsproblematikken kan ha et “image-problem”, medgir UNEP-direktøren.

- Hvis en innsjø eller elv tømmes eller tørker ut er det svært synlig, folk reagerer og man setter i gang tiltak. Forhåpentligvis vil denne undersøkelsen medføre at underjordiske vannreserver ikke lenger er “ute av syne, ute av sinn”, sier Klaus Toepfer.

Powered by Labrador CMS