Ikke rosenrødt for blomster og bier

Biene summer ikke bare fornøyd. Tvert imot er de på tilbakegang flere steder i England og Nederland, og planter som pollineres viser samme tendens.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Biene Andrena gravida har det blitt færre av i England og Nederland, ifølge ny studie. Foto: Roy Kleukers EIS, Naturalis, Nederland/Science."

Mangfoldet av pollinatorer (deriblant bier) blir dårligere, rapporterer en forskergruppe i tidsskriftet Science i dag.

Sammen med forskerkolleger har Jacobus Biesmeijer ved University of Leeds analysert et arkivmateriale på nesten en million observasjoner i England og Nederland.

Disse forteller om hvor bier og humleblomsterfluer er blitt samlet inn i perioden før og etter 1980.

Forskerne skriver i Science at mangfoldet av både planter og pollinatorer er redusert flere steder i begge landene. Tendensen for humleblomsterfluene, som også ble analysert, er mer variable.

Bier hardest rammet

Biene er hardest rammet, og dessuten er planter som er helt avhengige av insektpollinering også blitt redusert i forhold til andre plantearter siden 1980, opplyser forskerne.

Bie-mangfoldet var redusert i 52 prosent av de engelske områdene, og i 67 prosent av de nederlandske, rapporterer forskerne videre.

- Mange av de sjeldne artene er nå så redusert at de trolig vil bli utryddet i løpet av de neste tiårene, spår Jacobus Biesmeijer.

Foreløpig kan ikke forskerne svare sikkert på om biene forsvinner fordi planter gjør det - eller motsatt. Men Biesmeijer og hans team, som består av forskere fra England, Nederland og Tyskland, anser de to trendene kan kobles til hverandre.

Nå er ikke bildet helsvart, for ikke alle biearter minker i antall. I motsetning til Andrena gravida (bildet over), har utbredelsen av Andrena flavipes (se bildet nedenfor) holdt seg stabil, og kan faktisk være økende.

Bekymring for samspillet

Planter og bier lever til daglig i et gjensidig avhengighetsforhold. Kort sagt trenger naturens pollinatorer blomstene på planten for å skaffe seg næringskildene nektar eller pollen.

Og planter trenger bier for å få overført blomsterstøv (pollen) til blomstene, slik at de kan produsere frø - eller frukter.

Både forskere og andre har uttrykt bekymring over utviklingen for det fascinerende samspillet mellom planter og insekter. Men bevisene for en nedgang i antall pollinatorer har vært få, ifølge forsker Jacobus Biesmeijer.

Nå bidrar studien Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands i Science til å kaste mer lys over feltet.

På verdensbasis eksisterer det rundt 20 000 biearter, i Norge i overkant av 180.

Referanse:

J.C. Biesmeijer og W.E. Kunin et al. Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands. Science, 21. juli 2006, volume 313, side 351-354.

" Andrena fulva er blant de vanlige biene som du kan finne i hagen. Evnen denne bien har til å bruke urbane miljøer og et bredt spekter av planter i matveien, kan gjøre at den forblir et vanlig innslag. Foto: Mike Edwards/Science."


Powered by Labrador CMS