Martin Seglen Baadshaug tapte mot UiB i Bergen tingrett, vant i Gulating lagmannsrett, men må nå kanskje forberede seg på en ny runde i Høyesterett. (Foto: Hilde Kristin Strand)

Nytt fra akademia: Fuskesak til Høyesterett

Regjeringsadvokaten melder at staten anker fuskesaken mot en tidligere jusstudent ved Universitetet i Bergen til landets øverste domstol.

Under eksamen i forvaltningsrett i juni 2012 la Martin Seglen Baardshaug fra seg lovsamling, et par penner, mat og studentbevis. I tillegg la han igjen en håndskrevet liste over relevante dommer og et notat fra et gruppearbeid.

Sentral klagenemd konkluderte i oktober samme år med at dette var juks. Baardshaugs eksamen ble annullert og han ble utestengt fra universitetet. UiB fikk senere medhold i tingretten.

Før jul ble den tidligere studenten frikjent i Gulating lagmannsrett. Nå har imidlertid Regjeringsadvokaten, som på vegne av staten representerer universitetet, bestemt seg for å anke saken videre. Anken må først gjennom Ankeutvalget i Høyesterett for å bli behandlet i Norges øverste domstol.

– Vi tar meldingen fra Regjeringsadvokaten til etterretning. Det som skjer nå, er at vi må få avklart hvem som skal betale Baardshaugs advokat, sier Baardshaugs nåværende advokat, Halfdan Mellbye.

Les mer om saken hos På Høyden, uavhengig avis for Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS