Lundefuglen er blant artene som er utrydningstruet. Den regnes som sårbar også i Norge. (Foto: Chanonry, Shutterstock, NTB scanpix)

1 av 8 fuglearter kan dø ut

Mennesker truer fuglene mest.

Så mange som 13 prosent av fugleartene i verden er utrydningstruet – til sammen 1469 arter. Ytterligere 1000 arter vekker bekymring fordi de kan nærme seg å være truet.

Særlig jordbruk er et problem for fuglene, ifølge rådet BirdLife International, som har regnet på det. Det gjelder 6 av 8 arter som er truet.

Deretter kommer skogbruk. Halvparten trues av dette. Arter som egentlig ikke hører til i området, jakt og klimaendringer forstyrrer også fuglene.

Dreper fugler

– Hver gang vi gjør denne undersøkelsen, ser vi litt flere arter som er utrydningstruet – situasjonen blir verre og tendensene sterkere, sier Tris Allinson i BirdLife International til den britiske avisa The Guardian.

BirdLife International er registrert som en veldedig organisasjon i Storbritannia. Rådet er faglig ansvarlig for den internasjonale rødlista over truede fugler og samler jevnlig eksperter for å vurdere fuglenes situasjon.

Den nye rapporten inneholder tellinger og beregninger fra de siste fem årene.

Fagfolkene anslår for eksempel at italienerne ulovlig tar livet av 5,6 millioner fugler hvert år. Særlig spurvefugler blir rammet.

Minst 40 prosent av verdens fuglearter har færre medlemmer enn før, og mange arter har forsvunnet i løpet av de siste århundrene.

Særlig traner, gribber og albatrosser står i fare for å miste mange av sine egne.

Snøuglen er også truet. (Foto: David Hemmings/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Foreslår akutthjelp

Fagfolkene bak rapporten kommer med flere forslag til tiltak for å ta vare på fuglene. Fugleforkjemperne mener at leveområdene må bli bedre beskyttet enn i dag. De anslår at det i dag finnes minst 13 000 områder verden over som er viktige for fugler.

De vil dessuten at vi skal plante trær, få kontroll på fremmede arter, sørge for at sjøfugl ikke blir fanget i fiskegarn, endre politikk og lovverk og sikre utdanning, bevisstgjøring og økonomihjelp som gjør at folk ikke føler seg tvunget til å ødelegge for fuglene.

Et forsøk i Storbritannia har vist at det nytter å legge til rette for fuglene. Når bøndene planter blomster på åkrene og lar være å klippe ned vegetasjonen rundt jordene, kommer fuglene tilbake til gårdene.

Referanse:

Tris Allinson mfl: State of the world’s birds. Taking the pulse of the planet. BirdLife International 2018.

Powered by Labrador CMS