Amming er koblet til lavere risiko for diabetes 2. Men forskerne vet enda ikke hva som er årsaken til sammenhengen. (Foto: Lopolo / Shutterstock / NTB scanpix)

Amming kan beskytte mor mot diabetes 2

Mødre som ammet barna sine hadde mindre risiko for diabetes 2 senere i livet, ifølge en ny studie.

Det er slett ikke unaturlig å tenke at amming kan påvirke risiko for diabetes. Kroppen foretar nemlig en god del endringer i biokjemien i prosessen med å lage melk.

Studier har for eksempel vist at moras nivåer av glukose og triglyserider går ned, i takt med insulinproduksjonen.

Men har det noe særlig å si?

Tidligere studier har spriket. Noen har pekt mot at risikoen reduseres litt. Men de fleste undersøkelsene har hatt mange mulige kilder til feil. Som at mødrene selv har rapportert om diabetes. Da kan udiagnostiserte tilfeller av diabetes være utelatt.

Ofte har studiene heller ikke kunnet ta høyde for faktorer som kan forstyrre resultatene, som vekt, livsstil og svangerskapsdiabetes.

Forskerne bak en ny undersøkelse mener de nå har gjort en grundigere studie.

Seks måneders amming knyttet til lavere risiko

Erica Gunderson og kollegaene hennes har brukt data fra CARDIA-undersøkelsen, som har fulgt over 1200 kvinner i 30 år.

Undersøkelsen hadde data om livsstilen til deltagerne og prøver fra opptil sju undersøkelser, fra tida både før og etter at de fikk barn. Kvinnene oppga selv hvor lenge de hadde ammet.

Resultatene viser en sterk sammenheng mellom amming og redusert risiko for å få diabetes 2, skriver Gunderson og co.

De som til sammen hadde ammet barna sine i seks til 12 måneder, hadde nesten 50 prosent mindre risiko for å få diabetes 2, sammenlignet med de som aldri ammet.

Det var imidlertid ingenting som tydet på at effekten var større for de som hadde ammet enda lenger. Mødrene som til sammen hadde ammet i over 12 måneder, hadde også rundt 50 prosent lavere risiko.

Dette gjaldt uavhengig av etnisk bakgrunn, og effekten holdt seg selv når forskerne tok hensyn til vekt, livsstil og andre faktorer som kunne påvirke risikoen for diabetes.

Vet ikke årsaken

Siden det ble tatt prøver av deltagerne før de fikk barn, mener forskerne det går an å si noe om hva som fører til hva: Det var ikke slik at kvinner som hadde tendenser til diabetes fra før, ammet mindre. Dermed kan det altså se ut til at amming faktisk senket risikoen for sykdom.

Det er likevel vanskelig å utelukke at en tredje, ukjent faktor kan påvirke både melkeproduksjon og risiko for diabetes. I så fall er det ikke sikkert at ammingen i seg selv virker forebyggende.

Foreløpig kan vi ikke si noe sikkert om hvilke mekanismer som ligger bak resultatet. Det må nye studier kaste mer lys over, skriver forskerne.

Slike nye studier kan i så fall også kanskje fortelle oss noe om hvilke prosesser i kroppen som fører til glukoseintoleranse og diabetes.

Referanse:

Erica P. Gunderson, m. fl., Lactation Duration and Progression to Diabetes in Women Across the Childbearing Years, The 30-Year CARDIA Study, JAMA Internal Medicine, januar 2018.

Powered by Labrador CMS