Å få tilgivelse for utroskap er slett ikke enkelt. Men mange som likevel får tilgivelse mistolker signalene og tror ikke de er tilgitt likevel. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Det er mulig å tilgi utroskap

Men det koster. Og de som har vært utro vil ofte ikke stole på at de faktisk er tilgitt.

Utroskap er svært vanlig. Minst 20 prosent er utro mot ektefellen sin, kanskje mange flere, avhengig av hvor du setter grensen.

Å få tilgivelse for utroskap er slett ikke enkelt. Men mange som likevel får tilgivelse, mistolker signalene og tror ikke de er tilgitt likevel. Det viser en ny undersøkelse fra NTNU.

– Vi har en sterk tendens til ikke å tro på partneren når denne sier vi er tilgitt, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Overkompenserer

Dette betyr derimot ikke at det er fritt frem, for en eventuell tilgivelse har en betydelig kostnad. En stor del av denne kostnaden påfører du deg rett og slett selv.

Fordi du egentlig ikke tror at du er tilgitt, selv om partneren din hevder det, vil du nemlig overkompensere.

Kanskje blir du mer oppmerksom, du gir gaver eller gjør andre ting som du regner med at partneren vil sette pris på. At vi underestimerer graden av tilgivelse, er antakelig en evolusjonær mekanisme. Forholdet kan nemlig stå i fare.

– Kostnaden er høy om du tror at du er tilgitt, men egentlig ikke er det. For da vil du ikke anstrenge deg nok for å berge forholdet, konkluderer førsteamanuensis Bendixen.

For å være på den sikre siden er det bedre å ta i litt ekstra heller enn å gjøre for lite. Konsekvensene kan uansett bli ubehagelige for den som er utro. Partneren din tar nemlig for gitt at du tror på at det han eller hun sier er korrekt.

Fordel å ta feil

Dette er altså et tilfelle der det kan være en fordel å ta feil. Her kan vi bruke noe som kalles Error management theory (EMT), en teori om lønnsomme feilslutninger.

Ved tolkning av signaler kan vi gjøre to slutningsfeil: Vi kan tro at noe eksisterer selv om det ikke gjør det, og vi kan tro at noe ikke eksisterer selv om det gjør det.

Fra et evolusjonært perspektiv handler det altså om hvilke feil det er lurt å gjøre.

– Et eksempel er menn som tror at kvinner er interessert i sex, selv om kvinnene bare mener å være hyggelige. Det viktigste for menn i en slik situasjon er å ikke gå glipp av en seksuell mulighet, sier Bendixen.

Likheter mellom kjønnene

Partnere flest er for øvrig ikke spesielt innstilt på å hevne seg eller ønske at partneren skal få svi. Det betyr ikke at det er noen garanti for at det ikke vil skje, men sannsynligheten er lik for begge kjønn. De trekker seg heller unna og ønsker å holde avstand.

– Partnerne vil at utroskapen skal ha en kostnad, men vil sjelden svare med å være utro selv, sier evolusjonspsykolog Trond Viggo Grøntvedt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Det er heller ingen forskjell mellom kjønnene når det kommer til om de ville bryte opp med den utro partneren eller ikke. Dette er like sannsynlig for kvinner som for menn.

Kjønnene er altså enige om mye når det kommer til utroskap. Men det finnes ett unntak.

Gjorde jeg noe galt?

– Menn skjønner ofte ikke hvor ille det er for kvinner med emosjonell utroskap, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi.

Seksuell utroskap ser både menn og kvinner alvorlig på. Det er som regel ikke akseptabelt om partneren din har sex med en annen, hverken for menn eller kvinner.

Men hva om du treffer noen på fest og danser og flørter med personen der. Senere møter du vedkommende flere ganger uten å fortelle om det til partneren din, men dere har ikke sex. En venn av partneren din oppdager det og rapporterer til og med at du ser forelsket ut. Er dette galt?

Kvinner synes dette er mye verre enn menn.

– Mange menn vil ikke se på dette som utroskap i det hele tatt. De har jo ikke hatt sex med den andre kvinnen, sier professor Kennair.

Er dette et problem? Ja, kanskje.

Menn tilgir også oftere

Menn som blir konfrontert med denne formen for utroskap, vil altså ikke nødvendigvis synes at de har gjort noe særlig galt. Dermed vil de heller ikke forsøke å kompensere for noe, i hvert fall ikke i samme grad som ved seksuell utroskap. Dette er i hvert fall ikke gunstig for forholdet.

– Det kan også være en kime til konflikt i parforholdet, sier Kennair.

Men samtidig tilgir menn lettere denne formen for utroskap. Menn har mindre behov for å distansere seg fra partneren enn kvinner har og ser på emosjonell utroskap som mindre truende for forholdet enn kvinner gjør.

Samme med sjalusi

Dette er helt i tråd med forutsigelsene fra psykologene. De har tidligere blant annet undersøkt sjalusireaksjoner hos kvinner og menn, altså mistanken om at utroskap skal finne sted, der du finner mange av de samme mønstrene.

Kvinner er mest sjalu ved tanken på at partneren er emosjonelt utro, mens menn er mest sjalu om det er snakk om seksuell utroskap.

Dette er igjen helt i tråd med evolusjonsteorien om foreldreinvestering. For kvinner flest har det historisk og evolusjonært sett vært verre om partneren brøt opp enn det har vært for menn flest. Derfor har emosjonell tilknytning til en annen enn dem selv vært mer truende for kvinner enn for menn.

Tydelige kjønnsforskjeller

Undersøkelsen ble utført på 92 heterofile par. Disse var unge studenter som besvarte spørsmål om tenkt seksuell eller emosjonell utroskap hos partneren og seg selv.

Det går an å spørre om dette gjelder for alle heterofile parforhold. De spurte var unge, kanskje uerfarne og idealistiske, tidlig i livet, slik at de lettere kan skaffe en ny partner enn andre, og du kan gå ut fra at de visste at de ville snakke med hverandre om svarene etterpå.

Men forholdene var like for begge kjønn, og kjønnsforskjellene er uansett tydelige.

Utroskap oppgis som den vanligste årsaken til skilsmisser i Norge, selv om det ofte ligger andre årsaker bak.  Kvinner initierer skilsmisse mye oftere enn menn gjør.

Lønnsomme feilslutninger

Error management theory (EMT) handler om lønnsomme feilslutninger.

Feilslutningene vi gjør på grunnlag av signaler fra den fysiske og sosiale verden er et resultat av naturlig seleksjon fordi kostnadene ved å gjøre slutningsfeil har vært høyere for én type feil enn en annen gjennom evolusjonen.

Vi kan for eksempel feilaktig tro en mørk høstkveld når vi går tur at en pinne som ligger på stien er en orm. Vi kan også tro at et smil, latter eller en lett berøring fra en annen person betyr at denne er seksuelt interessert i oss. Dette kaller vi overpersepsjon eller falske positive slutninger.

For tilgivelse er det det motsatt som skjer. Vi får signaler fra partneren om at alt er OK, men vi trekker slutningen at alt ikke er OK.

Disse feilslutningene fører til at vi handler. Vi hopper unna kvisten, vi kommer med en sjekkereplikk og gjør et fremstøt, eller vi anstrenger oss for å sikre forholdet vårt etter at vi har gjort overtramp. Men disse handlingene har altså relativt lave kostnader.

Alternativene er potensielt mye mer kostbare. Vi lar være å hoppe unna hvis det er en giftig orm, vi lar en seksuell mulighet gå fra oss, eller vi fortsetter forholdet som om overtrampet ikke har skjedd og plutselig gjør partneren det slutt eller trekker seg unna.

Referanse: 

Mons Bendixen, Leif Edward Ottesen Kennair, and Trond Viggo Grøntvedt: Forgiving the Unforgivable: Couples’ Forgiveness and Expected Forgiveness of Emotional and Sexual Infidelity From an Error Management Theory Perspective. Evolutionary Behavioral Sciences. 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS