Hodet fra en av holkøksene funnet i åkeren i Hegra. (Foto: Eirik Solheim)

Sensasjonelt øksefunn i Trøndelag

For 3000 år siden ble 24 økser lagt i jorda i Hegra i Stjørdal. I helga så de igjen dagens lys.

I helga gjorde arkeologer et oppsiktsvekkende funn på en åker i Hegra, ikke langt fra Værnes flyplass i Nord-Trøndelag: Mange øksehoder av typen holkøkser, et knivblad og noen fragmenter ble gravd frem fra glemselen. Gjenstandene dateres til yngre bronsealder, cirka 1100–500 f.Kr.

Funnet ble gjort av arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet og Nord-Trøndelag fylkeskommune, sammen med seks privatpersoner med metallsøkere.

Flere av gjenstandene ble nylig vist fram på pressekonferanse. (Foto: Julie Gloppe Solheim)

Funnet med metalldetektor

De første funnene på denne åkeren ble gjort i januar i år av metallsøkerbrødrene Joakim og Jørgen Korstad fra Stjørdal. Da fant de ni holkøkser, en spydspiss, en støpetapp og fragment av mulig bronselur på dette jordet. De tok kontakt med fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag, Eirik Solheim, som forteller at brødrene gjorde alt riktig i prosessen med funnene. 

Sammen med søket som ble gjort i helgen, består Hegra-funnet nå av 30 gjenstander fra bronsealderen.

– Det svært spesielle med funnet er de 24 øksene. Det er aldri funnet så mange økser i samme depot før i Norge og er sjeldent i skandinavisk sammenheng, sier arkeolog og forsker Merete Moe Henriksen ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU.

Øksehodene er ikke så store. (Foto: Julie Gloppe Solheim)

Gjemt eller ofret?

Depotfunn kaller arkeologene det når de finner gjenstander som har vært bortgjemt eller nedlagt i jorden. Hva grunnen er til at øksene og de andre gjenstandene ble gravd ned for 3000 år siden, er for tidlig å si.

– Det kan ha vært religiøse årsaker – knyttet til en ofring, eller de kan ha vært lagt ned midlertidig, fordi metallet skulle gjenstøpes senere. Dette er en praksis kjent fra yngre jernalder, sier Henriksen.

Denne spydspissen har trolig aldri vært i bruk. (Foto: Julie Gloppe Solheim)

Stjørdal er et av kjerneområdene for bergkunst/helleristninger i Midt-Norge. Solheim har en stund ønsket seg et museum for å kunne vise fram bergkunsten fra området.

– Vi vet at det har vært mye aktivitet i dette området, men vi har manglet gjenstandsfunn. Så dukker dette opp, og det er jo uendelig mye mer enn vi kunne bedt om. Det er meget spektakulært og veldig artig, sier han.

Arkeologene håper å få til en ekstra utgravning av Hegra-åkeren i høst. Da vil de kunne få mer kontekst til funnene, som forhåpentligvis kan fortelle mer om hvorfor gjenstandene i sin tid ble gravd ned.

Powered by Labrador CMS