Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det er viktig at landene står sammen for å sikre tilgang til koronavaksine når den står klar.

Norge blir med i ny vaksineallianse

Norge allierer seg med flere europeiske land for å sikre tilgang til koronavaksine.

Over hele verden utkjempes det en kamp for å få ferdig en vaksine mot koronaviruset. Spørsmålet er hvor i verden vaksinen blir utviklet.

For å øke sjansen for å få en ferdig vaksine til Norge, blir Norge med i en ny europeisk vaksineallianse (Inclusive Vaccine Alliance) sammen med Frankrike, Tyskland, Nederland og Italia, skriver NRK.

Helseminister Bent Høie (H) sier det fort kan bli en kamp der alle kjemper mot alle for å få tak i vaksinen, og at det derfor er viktig at landene står sammen for å sikre en solidarisk fordeling – og for å sikre at Europa får sin andel av vaksinen.

Skal sikre fattige land

Dersom vaksinen blir utviklet i USA eller Asia, sier Høie at det vil være mulig å inngå avtaler med selskapene, og at det derfor er viktig at landene står sammen.

– Da har vi større muligheter i forhandlingene med disse selskapene, sier helseministeren.

Alliansen skal også sikre at også fattige land får koronavaksine, gjennom et samarbeid med en egen finansieringsordning for vaksiner til utviklingsland, men Kirkens Nødhjelp mener alliansen kan skyve verdens fattige bakerst i vaksinekøen.

Kirkens Nødhjelp skeptiske

De frykter at den nye vaksinealliansen først og fremst vil jobbe for å sikre en vaksine for rike medlemmer av alliansen i Europa.

– Hvis dette stemmer, kan det undergrave muligheten for å nå den uttalte norske målsettingen om rettferdig global fordeling av en fremtidig koronavaksine, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– Nå som mange rike land går sammen om å kjøpe opp framtidig vaksineproduksjon, er det etter vår oppfatning en reell fare for at flertallet av jordens befolkning ikke får noen covid-19-vaksine i det hele tatt. En slik tilslutning fra norsk side står i skarp kontrast til den linje Norge har stått for så langt, og er etter vår oppfatning svært uheldig og usolidarisk, sier Høybråten.

Powered by Labrador CMS