Studien kan tyde på at man har oppdaget de fleste koronatilfellene gjennom testing og smittesporing.
Studien kan tyde på at man har oppdaget de fleste koronatilfellene gjennom testing og smittesporing.

Lite skjult koron­­a­smitte i Norge

Et omfattende studie, hvor 28 000 nordmenn har deltatt, viser at færre har hatt covid-19 enn man trodde. – Positivt, sier FHI.

Deltakerne har blitt bedt om å sende inn blodprøver som er blitt analysert for å se om det finnes antistoffer i blodet.

De nasjonale, gjennomsnittlige resultatene viste ifølge NRK at 0,9 prosent hadde antistoffer i blodet.

– Dette betyr at norske myndigheters strategi har fungert veldig godt. Også de som har sporet smitten, har gjort en god jobb. Det finnes nesten ikke mørketall. Man har klart å fange opp nesten alle som har hatt covid-19 i Norge, sier Torkjel Sandanger ved Norges arktiske universitet (UiT)

Han har sammen med sin kollega, Erik Anda, ledet studien.

Ifølge forskerne var det ungdommene som hadde høyest andel antistoffer, med 1,9 prosent.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de fryktet at mørketallene var høyere enn det resultatet viser.

– Det er viktige funn, og veldig positivt overraskende funn. Det tyder på at det norske arbeidet med å slå ned pandemien, faktisk har vært ganske effektivt, sier han.

I FHIs siste modellering , anslås det at 166 000 nordmenn har hatt covid-19, altså rundt 3 prosent av befolkningen. I disse modelleringene legges det til grunn at man kun har påvist 62 prosent av tilfellene.

Powered by Labrador CMS