Medisinstudenter må ha en LIS1-stilling for å kunne jobbe som leger. Jobbusikkerheten er en av grunnene til at flere medisinstudenter enn andre studenter søker psykologisk helsehjelp, mener fagfolk. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Medisinstudenter søker oftere psykologhjelp enn andre studenter

Flere medisinstudenter enn andre studenter søker psykologisk helsehjelp, skriver Universitas. Fagfolk mener spesialistutdanningen er årsak til angst og stress.

– ⁠ Henvendelsene hos oss har vært litt høyere blant medisinstudenter, særlig de på siste året av studiet, enn andre grupper, for eksempel advokater, sier administrerende direktør og psykolog Gudmundur Ebenezer i Life Keys til studentavisa.

Han sier det er tydelig at flere fra den gruppen søker hjelp, og knytter det til krevende studier og uforutsigbarhet etter endt utdanning. Ebenezer peker blant annet på at den omfattende søknadsprosessen til lege i spesialiseringsstilling er en årsak til usikre fremtidsutsikter.

Ferdig utdannede legestudenter må få en såkalt LIS1-stilling for å komme videre til spesialistutdanning. Stillingen er obligatorisk for å kunne praktisere som lege.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 825 legestudenter, 64 prosent av søkerne, ikke fikk stilling ved søknadsrunden i vår.

Powered by Labrador CMS