Om lag 21 500 barn forsørges av en sosialhjelpsmottaker som lever av sosialhjelp alene. (Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix)

50 000 lever bare av sosialhjelp

Rundt 50 000 personer lever av sosialhjelp uten andre inntekter i Norge. Barnefamilier får utbetalt mest, men utbetalingene varierer med familiesituasjon.

Av om lag 132 000 sosialhjelpsmottakere i 2017, var det 50 000 personer som levde av sosialhjelpen alene, uten å ha annen trygd eller pensjon i tillegg, fremgår det av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble i alt utbetalt i overkant av 3,4 milliarder kroner i sosialhjelp til denne gruppen. Hver mottaker fikk i gjennomsnitt 10 500 kroner per måned. Det er rundt 1300 kroner mer enn gjennomsnittet blant alle sosialhjelpsmottakere i 2017.

I gruppen som levde bare av sosialhjelp, varierer utbetalingene med mottakernes familiesituasjon. Mottakere med barn får mer utbetalt enn mottakere uten barn.

I tillegg er det forskjell mellom utbetalingene til enslige forsørgere og par med barn. Enslige forsørgere får i snitt utbetalt 12 800 kroner per måned, mens par med barn i snitt får omtrent 15 500 kroner.

Dette kan tyde på at det er mindre forskjell mellom enslige og pars levekostnader enn den statlige satsen tilsier, bemerker SSB.

85 prosent av landets kommuner inkluderer barnetrygd som en del av mottakers inntektsgrunnlag før de beregner sosialhjelpsutbetalingen, og 90 prosent inkluderer kontantstøtte. Tilsvarende var det 14 prosent av landets kommuner som inkluderte barns inntekt i beregningsgrunnlaget for utmåling av stønad.

Om lag 21 500 barn forsørges av en sosialhjelpsmottaker som lever av sosialhjelp alene. 14 000 av disse bor i en kommune der barnetrygden inngår som en del av mottakers inntekt.

Oslo har de høyeste gjennomsnittlige utbetalingene i landet, med 12 300 kroner i måneden per mottaker. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger ligger også i toppen.

Små kommuner utbetaler mindre, i snitt mellom 7700 kroner og 8800 kroner.

Powered by Labrador CMS