Henrik Asheim (H) møter skeptikerne med forståelse.

Mange har liten tillit til klima- og kjønnsforskning

En av ti nordmenn har liten eller svært liten tillit til forskning på klimaendringer og kjønnsforskning, viser en undersøkelse.

I alt svarer 13 prosent av de spurte at de har liten eller svært liten tillit til klimaforskning. For forskning på kjønn og likestilling er tallet 10 prosent, skriver Dagbladet.

Det er i den siste befolkningsundersøkelsen fra Forskningsrådet at Kantar har kartlagt nordmenns tillit til ulike former for forskning.

Trass i bekymringen, møter forskningsminister Henrik Asheim (H) skeptikerne med forståelse.

– Vi må ikke kalle alle som er skeptiske til forskningen for idioter og ikke bry oss om dem. De er bekymret for mange av klimatiltakene som foreslås, og er i tvil om grunnlaget for en så radikal politikk er god nok, sier den nyslåtte forskningsministeren.

Powered by Labrador CMS