Hvor skal arbeidsinnvandrere bo?

Både stat og kommune kan gjøre mer for å hjelpe arbeidsinnvandrere med tilfredsstillende boforhold.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er vanskelig for arbeidsinnvandrere å etablere gode boforhold. (Foto: (Illustrasjon: www.colourbox.no))

Boforholdene er viktig for at Norge skal framstå som attraktiv for utenlandsk arbeidskraft, og for en best mulig integrering av utenlandske arbeidstakere i det norske samfunnet.

Men ifølge forskere som har undersøkt arbeidsinnvandrernes etablering på det norske boligmarkedet, er det mangel på samordning av integrerings- og boligpolitikken på statlig nivå.

- Det mangler for eksempel en bred kartlegging av boligforholdene blant utenlandske arbeidstakere, forteller Nova-forsker Hans Christian Sandlie.

- En slik kartlegging vil være et viktig redskap i arbeidet med å legge til rette for tilfredsstillende boforhold for arbeidsinnvandrere, sier han.

Trenger arbeidskraft

Til grunn for den norske arbeidsinnvandringspolitikken ligger det et premiss om at Norge har et opplagt behov for utenlandsk arbeidskraft.

Hans Christian Sandlie. (Foto: Nova)

Fram til nå har norske myndigheter vært opptatt av at arbeidsinnvandrere skal tilbys akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke like opplagt hvor denne arbeidskraften skal bo.

Vanskelig å komme inn på boligmarkedet

Flere sider ved leiemarkedet gjør det vanskelig for arbeidsinnvandrere å etablere gode boforhold, blant annet høye priser og krav om egenkapital, og diskriminering og framvekst av uformelle og ulovlige boligløsninger.

- Det er et stort behov for informasjon om hvordan boligmarkedet fungerer, forteller Marie Louise Seeberg ved Nova.

- Det er også et stort behov for fleksible korttidstilbud for arbeidssøkere fra EØS-området, sier hun.

Forskerne understreker at ulovlige og uformelle boligløsninger er et problem, og at kontrolltiltakene må bli bedre.

Ulike grupper, ulike løsninger

Det er store forskjeller mellom ulike grupper arbeidsinnvandrere, og de velger dermed ulike strategier på boligmarkedet.

Strategiene varierer med botid, familiesituasjon, bistand fra arbeidsgiver og økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser.

Økt tilflytting av arbeidsinnvandrere kan gi økt press i de lokale boligmarkedene, og endringer i bruk av de boligsosiale støtteordningene.

- Berørte kommuner bør ta med slik tilflytting i sitt planarbeid ved å samordne integrerings- og boligpolitikken, og blant annet styrke tilgangen på både midlertidige boligløsninger og mer permanente boliger, påpeker Sandlie.

Referanse:

Sandlie & Seeberg: Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked, NOVA Notat 1/13. På oppdrag fra Husbanken.

Powered by Labrador CMS