Småfly på sotjakt

I sju uker skal ubemannede småfly kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Direktørene fra Norut, NOAA og AARI besøkte forskningsteamet i Ny-Ålesund uka før påske. (Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten)"

Noe av det Noruts fly kan brukes til:

•Klimaforskning og miljøovervåkning
•Oljevern
•Snø- og vannmagasinmåling
•Kontroll av kraftlinjer
•Sikkerhet knyttet til skipstrafikk
•Søk i forbindelse med redningsaksjoner
•Askemåling
•Måling av radioaktivitet

Men denne våren er det sot og smelting som gjelder. 

Norut Tromsø har etablert distriktskontor i Ny-Ålesund fram til 16. mai. Og det er en god grunn til at forskere og ingeniører skal møte våren ekstra langt mot nord i år.

Forskerne vil nemlig vite om langtransportert sot påvirker solrefleksjonen, og dermed smeltehastigheten, på snø og is i Arktis. Sot kan for eksempel komme fra industri, skogbrann eller vulkanutbrudd i ulike land, og transporteres langt nordover med vind og nedbør.

Måler refleksjon

Noruts ubemannede småfly (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) utstyres med spektrometer, et instrument som måler hvor mye lys som sendes ned mot is- eller snøoverflaten, og hvor mye lys som reflekteres tilbake. Instrumentet kan også måle størrelsen på partikler, og si noe om hvordan disse endrer seg gjennom smeltesesongen.

I tillegg vil flyene ha kamera om bord, og de gjør metrologiske målinger av temperatur, fuktighet og lufttrykk som analyseres sammen med dataene fra spektrometeret.

"Ingeniør og UAV-pilot Andreas Tøllefsen (til venstre) klargjør flyet for take-off fra Ny-Ålesund. Forskningssjef Kjell-Arild Høgda følger med. (Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten)"

Forskningsoperasjonen på Svalbard er et ledd i prosjektet Variability of Albedo Using an Unmanned Aerial Vehicle (VAUUAV).

Norut blir ikke alene på 79 grader nord disse ukene. Fra Norge deltar Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk Polarinstitutt, som blant annet vil ta snøprøver fra bakken som kombineres med målingene fra luften.  

Fly fra flere land

Forskningsgrupper fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA og Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) i Russland deltar også med ubemannede småfly i forskningsoperasjonen.

Flyene fra USA er noe mindre enn Noruts fly, og har partikkelmåler om bord. De amerikanske flyene samler partikler som blir analysert fortløpende, slik at resultatene sendes til bakken mens flyene er på vingene.

De russiske deltakerne har små elektriske fly utstyrt med metrologiske sensorer og med videosystem som kan lage forløpende optiske mosaikker over snø, havis og isfjell.
En gruppe forskere fra Tyskland og Italia er også på plass i Ny-Ålesund, og vil delta med små, bemannede fly en knapp uke av operasjonen.

Følg prosjektbloggen på NILUs nettsider.

Powered by Labrador CMS