Entreprenører i samiske områder skal tilby natur- og kulturopplevelser og Norut forsker sammen med dem. (Foto: Ørjan Bertelsen/www.Nordnorge.com/Kautokeino)

Forsker sammen med samiske entreprenører

Hva påvirker entrepenørene positiv eller negativt? Klarer de å etablere seg, drifte og vokse? Det skal forskerne finne svar på.

Arbeidet består av at Norut ikke skal forske disse entrepenørene, som er den tradisjonelle forskningsmetoden. De skal forske sammen med dem, og vil særlig følge entrepenører innen samisk reiseliv.

– Vi tester ut dialogbasert samarbeid mellom forskere og entrepenører. Målet er å utvikle kunnskap sammen, sier prosjektleder Line Mathisen ved Norut i Alta.

Får mer eierskap

I praksis betyr det at informantene får mulighet til å kommentere forskningsfunn etterhvert i prosjektet. Forskerne vil samle dem til dialogmøter underveis, presentere foreløpige funn og be om innspill.

– Det er en ny måte å samarbeide på, der vi får informasjon fra entrepenørene over lengre tid. Det kan minne om aksjonsforskningsmetoden der vi jobber veldig tett innpå virksomheter. Men her skal vi teste ut hvordan informantene reagerer når de inkluderes mer i forskningsprosessen. Vi tror de kommer til å få mer eierskap til det som skjer, forklarer hun.   

Forskerne skal observere på samlinger der reiselivsaktørene er. De skal i sin tur være med på seminarer og dialogmøter som forskerne arrangerer.

Powered by Labrador CMS