En notis fra Norsk Polarinstitutt - les mer.

Oppvarmingen av havet har konsekvenser. Arter som trenger snø og kulde har endret adferd, blitt færre og står i fare for utryddelse. Dette bildet er fra Framstredet i 2019.

– Sommerisen i Polhavet vil forsvinne

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» er nå på vei til Polhavet på det årlige toktet til Framstredet. – Vi går mot en tid der sommerisen i Polhavet vil forsvinne, sier toktleder Laura de Steur.

For tredje året på rad leder hun forskningstoktet til Framstredet i Polhavet, havområdet som ligger mellom Svalbard og Grønland. Her har Norsk Polarinstitutt gjort målinger i det vestlige Framstredet siden 1990.

På toktet til Framstredet deltar både havforskere og biologer. Biologene skal konsentrere seg om studier av hvalers leveområder, mens havforskerne utfører studier av hav og is. Framstredet er relevant for klimastudier av flere grunner. Her finnes den eneste dype tilknytningen mellom Polhavet og resten av verdenshavene, og ulike typer vannmasser passerer stredet. Stredet er cirka 300 kilometer bredt og omtrent halvparten utgjør kontinentalsokkel til Øst-Grønland.

Når forskerne er tilbake i Tromsø skal de bearbeide og sammenligne dataene med lignende prøver fra andre steder i Arktis. Om cirka et halvt år ventes de første resultatene. Målet er at forskningen skal øke forståelse av klima- og havendringer i Polhavet og Nord-Atlanterhavet.

Les mer om toktet på nettsidene til Norsk Polarinstitutt

Powered by Labrador CMS