Ett av reinsdyrene som ble avlivet fordi det hadde fått en stor isklump rundt det radiomerkede halsbåndet. (Foto: Miljødirektoratet/SNO)

Nå er ishalsbåndene fjernet fra villreinen

Forskerne lyktes i å fjerne halsbåndet fra tre av dyrene. Men de to siste måtte bøte med livet på grunn av de store isklumpene rund halsen. 

Mange har fått med seg bildene av villrein med halsbånd fullt av isklumper i vinter. Nå har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fjernet halsbåndene fra de fem villreinene det gjaldt, men to av dyrene måtte avlives.

Forskerne fjernet radiohalsbåndene på tre av dyrene ved å løse ut den såkalte drop-off-funksjonen med fjernkontroll. Det betyr at halsbåndene løsner automatisk og blir liggende der de falt til forskerne henter dem. 

– Disse dyrene ser ut til å ha det bra i etterkant, sier Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA.

– De to resterende reinene ble avlivet. Hos den ene løsnet ikke halsbåndet, trolig på grunn av at isklumpen holdt drop-off-mekanismen sammen. Den andre var merket i 2009 og bar en eldre type sender uten drop-off funksjon. De ble skutt fordi vi ikke kunne risikere at isklumpene vokste seg større og skapte lidelser for disse to dyrene.

Halsbåndene ble fjernet i februar og for ett av reinsdyrene i mars. I etterkant har forskerne brukt tid på å finne de utløste halsbåndene under snøen og i terrenget, og den siste ble hentet ut 14. april.

Isdannelse og vanskelige værforhold i Nordfjella har ført til at arbeidet med å avslutte merkeprosjektet har tatt lang tid. Drop-off funksjonen har ikke fungert optimalt, og NINA arbeider sammen med produsenten for å se om det finnes bedre løsninger.

Sjeldent med isdannelse

Isdannelse på merkehalsbånd er fram til i år bare registrert to ganger tidligere på i alt cirka 400 merkede villrein i Norge. Forskerne tror at de uvanlige tilfellene i Nordfjella kan skyldes de spesielle værforholdene i området, med fuktig luft i kombinasjon med lave temperaturer.

Rapporter fra Statens naturoppsyn fortalte i vinter om mye ising på utstyr i området.

– Vi jobber nå sammen med andre forskere og produsenten av halsbåndene for å finne årsaken til isingen, og for å finne tiltak som gjør at vi unngår at dette skjer i framtiden, avslutter Ytrehus.

Les også denne kronikken om hvorfor forskere merker forskere villrein og andre hjortedyr.

Trolig ikke alvorlige lidelser

– Vi er glade for at operasjonen nå er over og at alle fem halsbånd er hentet ut. Isklumpene var forholdsvis små, men de har sannsynligvis vært ubehagelige for dyra. Vi anser det ikke som sannsynlig at isklumpene har skapt alvorlig lidelse for de merkede dyrene. Rein er anatomisk bygd for å bære et gevir av anselig størrelse og vekt, og de merkede dyra har fulgt flokken hele tiden. Det var heller ikke skader på rein som er undersøkt i etterkant, sier Ytrehus.

Hodet til simla som hadde båret halsbånd nummer 17 ble undersøkt. Pelsen var slitt av under halsbåndet og mellom underkjevene, men det ble ikke sett sår eller synlig skadet hud.

Tar isdannelse svært alvorlig

NINA var i henhold til tillatelsen fra Mattilsynet forpliktet til å ta de fem dyrene i Nordfjella ut av forsøket etter at oppsynsmannskap fra Aurland fjellstyre, på oppdrag fra NINA, observerte isdannelse i halsbåndet deres.

Tidligere i vinter ble det også avlivet ei simle med en isklump på senderen rundt halsen.

NINA har i etterkant av denne hendelsen også økt tilsynet med merkede villrein i alle villreinområder.

Powered by Labrador CMS