Lite fysisk aktivitet kombinert med mer enn åtte timer stillesitting, øker risikoen for tidlig død med hele 59 prosent. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Slik hindrer du at stillesitting blir livsfarlig

En time med rask gange utligner helserisikoen det er å sitte stille i åtte timer.

Mellom 60 og 75 minutter daglig fysisk aktivitet tilsvarende rask gange er alt som skal til for å eliminere risikoen for de som sitter stille i minst åtte–ti timer hver dag.

Dette kommer fram i en internasjonal studie som er ledet av professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole. Studien viser hvordan man kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død.

60–75 minutter er mer enn dagens anbefalinger fra Helsedirektoratet. Disse sier at voksne bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke.

Stor studie

Over en million kvinner og menn har vært med i studien som er publisert i tidsskriftet The Lancet. Studien sammenfatter resultatene av 16 ulike studier som involverer 1 005 791 deltakere, hvorav 84 609 døde under oppfølgingstiden på 2 til 18 år.

Målet har vært å finne ut om fysisk aktivitet kan bøte på helserisikoen ved stillesitting, og hvor mye aktivitet som er nødvendig for å fjerne risikoen.

– Våre resultater som baserer seg på den mest omfattende studien til nå, viser tydelig at en høy grad av fysisk aktivitet kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død, sier Ekelund.

Økt risiko for tidlig død

Professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole. (Foto: NIH)

Studien viser at de som var mest aktive, ikke hadde økt risiko for tidlig død uavhengig om de satt stille i mer enn åtte timer hver dag. Derimot viser resultatene en betydelig økt risiko for dødelighet med redusert fysisk aktivitet og økende antall timer med stillesitting.

Deltakere som hadde lite fysisk aktivitet kombinert med mer enn åtte timer stillesitting, økte risikoen for tidlig død med hele 59 prosent sammenlignet med de som var mest aktive.

I en sammenligning mellom de som var mest aktive, men som også satt stille i mer enn åtte timer hver dag, og de som var minst aktive i kombinasjon med mindre enn fire timer stillesitting per dag, hadde sistnevnte gruppe 27 prosent høyere risiko for å dø for tidlig.

– Dette tyder på at å øke mengden fysisk aktivitet har betydelig større helsegevinst enn å fokusere utelukkende på å redusere stillesittingen, sier Ekelund.

Han mener folkehelsebudskapet er klart:

– Dersom du av en eller annen grunn, for eksempel på jobben, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time hver dag, sier Ekelund.

Referanse

Ulf Ekelund mfl: Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet, 2016, Doi: 10.1016/S0140-6736(16)30370-1. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS