Professor Kjell Gunnar Salvanes er leder for NHH-prosjektet som får midler fra FRIPRO Toppforsk. (Foto: Odd Mehus)
Professor Kjell Gunnar Salvanes er leder for NHH-prosjektet som får midler fra FRIPRO Toppforsk. (Foto: Odd Mehus)

20 millioner til prosjekt om ulikhet

Onsdag denne uken offentliggjorde Norges forskningsråd navnene på forskningsmiljøene i Norge som får midler fra FRIPRO Toppforsk. 

Norges Handelshøyskole (NHH) får støtte til forskningsprosjektet «Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality», som ledes av professor Kjell Gunnar Salvanes. 

– Prosjektet vil gi ny innsikt og informasjon om hvordan ulikhet og fattigdom i voksenlivet formes i barndommen. Prosjektet er særlig fokusert på hvordan foreldre oppdrar barn ulikt, for eksempel hvordan en bruker tid på barna og hvor mye tid en bruker. Dette kan påvirke barna slik at de er ulikt skodd for skolen. Disse ulikhetene kan forsterkes eller reduseres gjennom skolesystemet slik at barna er veldig ulikt forberedt på arbeidsliv og voksenliv generelt. I prosjektet ser vi på ulike dimensjoner av ulikhet i voksenlivet, som inntekt, utdanning, helse og arbeid, sier Salvanes. 

Prosjektet ved NHH får cirka 20 millioner kroner i finansiering over fire til fem år.

Toppforsk er organisert som et spleiselag der søkerinstitusjonene finansierer halvparten av beløpet som det søkes om og som Forskningsrådet innvilger. Resten dekkes av Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS