Foreldre motiverer til realfag

Foreldre er svært viktige rollemodeller for ungdom som velger realfag. Det gjelder selv om foreldrene ikke har realistbakgrunn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Lærene må vise elevene at realfag har relevans og verdi i samfunnet, mener Camilla Schreiner.

Vilje-con-valg og stipendiatene

Vilje-con-valg og stipendiatene har ekstern finansiering fra NITO, NHO, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag, Energibedriftenes landsforening, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Oljeindustriens Landsforbund, Tekna, Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond og RENATE-senteret.

Rundt 65 prosent av jentene og i underkant av 50 prosent av guttene som valgte realfag, sier at det var foreldrene som motiverte dem til yrkesvalget.

Bare i underkant av 30 prosent ble inspirert av lærere.

At foreldre er de viktigste rollemodellene for ungdom er kanskje ikke så merkelig. Men at det like godt kan være foreldre uten realistbakgrunn som inspirerer til realfagsstudier, er mer overraskende.

Alle kan motivere

– Når ungdom velger realfag, viser det seg at foreldrene står for mye av påvirkningen. Det gjelder uansett om foreldrene selv har realfagbakgrunn eller ikke, forteller forsker Camilla Schreiner.

Sammen med Ellen Henriksen leder hun «Vilje-con-valg», et forskningsprosjekt ved Naturfagssenteret og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Særlig jentene blir påvirket av personer de har nære relasjoner til. Guttene lar seg i større grad enn jenter påvirke av magasiner og TV-programmer, forteller forskeren.

Åpner Abelseminaret

Når jenter velger realfag, har til og med søsknene deres hatt større innflytelse på utdanningsvalget enn lærerne.

En viss trøst har likevel Schreiner å komme med til én gruppe realfagslærere:

Lærere til studenter ved mer klassiske realfag på skoletimeplanen, som matematikk, fysikk og kjemi, viser seg å ha nokså stor innflytelse når ungdom generelt, og jenter spesielt, velger å studere slike fag.

Realfagsjenter er ikke nerder

Camilla Schreiner. Foto: UiO

Schreiner kommer med en klar oppfordring til realfagslærerne:

– Vis elevene fagets relevans og verdi!

For det viser seg at jenter som har valgt matte og andre realfag, er som jenter flest når det kommer til motivasjon for utdanningsvalg: De vil hjelpe andre og redde verden.

– Jenter som velger realfag er ikke nerder, slår Schreiner fast.

Hun og forskerkollegene har lett etter «profiler» hos alle studentene som er med i studien. Slik har de funnet at jenter og gutter som velger fag som matematikk, biologi og ingeniørfag gjør det ut fra ulike motivasjoner.

I grove trekk kan vi si at jentene velger disse fagene fordi de er interessert i å hjelpe andre. De er opptatt av miljøvern og bærekraftig utvikling, og de vil arbeide med noe som er viktig for samfunnet og for egne verdier, sier Schreiner.

Guttene plasserer seg i en annen kategori: De er mer tradisjonelt teoretisk orientert.

Vil gi råd

Målet med prosjektet Vilje-con-valg er å styrke rekrutteringen og bedre kjønnsbalansen i realfaglige utdanninger og yrker. Det skal utvikles ny kunnskap basert på empiriske analyser og teoretiske refleksjoner omkring ungdoms utdannings- og yrkesvalg.

Vilje-con-valg har fått svar på 167 spørsmål fra nesten 14 000 elever og studenter i videregående skoler og ved universiteter og høyskoler. Svarene har kommet fra drøye 6000 realister, 3000 ikke-realister, 1700 elever i videregående ved studieforberedende og 3000 ved yrkesfag.

– Vi er interessert i å vite hva de unge legger vekt på når de velger realfag. Ut fra våre data kan vi kanskje gi noen råd om hva mer studiene kan tilby, og slik kan vi kanskje motivere enda flere elever og studenter til å velge realfag, sier Schreiner.

Lenker:

Abelseminaret 2009 

Vilje-con-valg

Powered by Labrador CMS