Jeg er her! - Innvandring på museum

Utstillingen " Jeg er her!" presenterer innvandringshistorien fra 1945 og fram til i dag, og setter fokus på enkeltmenneskers erfaringer med å bosette seg i Norge. For å synliggjøre at innvandringshistorien er sammensatt av mange individuelle historier, er utstillingen "Jeg er her!" delt opp i to deler; en individuell del, og en generell del.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

20 enkeltpersoner har bidratt med sine egne erfaringer og tanker med å bosette seg i et nytt land. Noen har flyktet fra krig og forfølgelse, andre er arbeidsinnvandrere eller har havnet i Norge på grunn av kjærligheten. Noen trives, andre vil hjem igjen. Hver har sin unike historie.

Den generelle delen viser utviklingen, fra etterkrigstidens gjenoppbygging av landet til i dag. Hordan har den gjensidige påvirkningen mellom innvandrere og det norske samfunn virket? På hvilken måte har innvandrere påvirket utviklingen av det norsk samfunnet? Når var det staten tok ansvar for å hjelpe flyktninger, og hvem tok ansvaret før Utlendingsdirektoratet (UDI) ble opprettet?

Utstillingen er laget i samarbeid med Historisk institutt, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd. I forbindelse med den internasjonale Metropolis-konferansen om migrasjon (-inn og utvandring) i Oslo er det omvisninger i museet.

Om konferansen

“Sammen i mangfoldet” er temaet for den store internasjonale Metropoliskonferansen som går av stabelen 9. - 13. august 2002. Det flerkulturelle samfunns fremtid er et brennende spørsmål i alle deler av verden, særlig i de store bysamfunnene.

Hovedmålet for Metropoliskonferansene er å skape en møteplass for forskere, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner og personer som arbeider direkte med spørsmål forbundet med internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Mange problemstillinger blir berørt:

  • Hvordan skal vi leve godt med mangfoldet som vi har i dagens samfunn? Det er en av de største utfordringene i vår tid, spesielt synliggjort etter de dramatiske hendelsene i USA 11. september i fjor.
  • Hva karakteriserer et godt fungerende mangfoldig samfunn? Denne hovedutfordringen vil bli belyst på konferansen. Ethvert samfunn trenger et apparat, eller ordninger, for å håndtere utfordringene knyttet til inkludering og mangfold.
  • De store byene er det stedet hvor globaliseringen i dag finner sine former. Hvilken rolle spiller byene når det gjelder å utforme framtidens mangfoldige samfunn?

Kommunal- og regionaldepartementet er vertskap for og arrangerer konferansen i samarbeid med Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen/IMER, Oslo kommune, Utlendingsdirektoratet og den internasjonale styringsgruppen for Metropolis.

Se nettversjonen av utstillingen her

Powered by Labrador CMS