Grønn og fruktig kreftkamp

Det er godt dokumentert at å spise mye frukt og grønnsaker reduserer faren for en rekke kreftsykdommer. Men hva er det i frukt og grønnsaker som er så bra for helsen? Er alle frukter og grønnsaker like sunne?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om prosjektet

Les mer om prosjektet Retinoids, antioxidants and cancer her.

Forskningsrådet har hatt en strategisk satsing på kreftforskning i perioden 2000–2007, der dette prosjektet har fått midler. Satsingen videreføres nå for perioden 2008–2010.
 

– Vi vet at dårlig kosthold, mangel på mosjon og røyking er betydelige risikofaktorer for kreft, sier professor Rune Blomhoff.

– Det er anslått at mer enn halvparten av krefttilfellene kunne vært unngått om vi fikk folk til å endre livsstilen, fortsetter han. 
 
Oksidativt stress

Kreftutvikling skyldes skader i arvestoffet, DNA,  som fører til unormal celledeling.

Skader på DNA er en del av den normale aldringsprosessen, men slike skader kan også oppstå som en følge av oksidativt stress.
 
– Kroppen utsettes hele tiden for såkalte frie radikaler og reaktive oksygen- eller nitrogenforbindelser. Mange av disse forbindelsene dannes som en følge av normale forbrenningsprosesser i kroppen, men de kan også komme fra røyking, miljøgifter, alkohol og stråling.

- Hvis disse molekylene ikke uskadeliggjøres, oppstår en oksidativ stresstilstand som kan gi opphav til mange livsstilssykdommer, sier Blomhoff.
 
Best med mange

Kroppen produserer selv en rekke antioksidanter som beskytter oss mot oksidativt stress.

Mye av den maten vi spiser, spesielt frukt og grønnsaker, er også rik på antioksidanter.
 
– Den hypotesen vi har arbeidet ut fra, er at antioksidanter fra frukt og grønnsaker er bioaktive i menneskekroppen, og at de dermed styrker antioksidantforsvaret.

- Våre resultater tyder på at det er nødvendig med mange forskjellige typer antioksidanter for å få et bra forsvar, forklarer Blomhoff.

Kliniske studier

For å undersøke hypotesene har Blomhoff og hans forskergruppe i første omgang kartlagt innholdet av antioksidanter i en rekke ulike matvarer, frukter og grønnsaker.

Dernest har antioksidantenes bioaktive egenskaper blitt testet i cellekulturer og på mus.
 
– Konklusjonen er at antioksidanter i frukt og grønnsaker reduserer oksidativt stress i cellekulturer og dyr. Det vi holder på med nå, er kliniske studier for å se hvordan ulike antioksidantrike matvarer kan virke på mennesker, sier Blomhoff.

I en av disse studiene har en gruppe røykende menn mellom 45 og 75 år fått utlevert antioksidantrike matvarer hver uke over en åtteukers periode.
 
– Vi kan måle oksidativt stress i blodprøver, og kan dermed undersøke om et antioksidantrikt kosthold reduserer det oksidative stresset i eksperimentgruppen sammenlignet med en kontrollgruppe.

Tomater mot prostatakreft

Blomhoff har også samarbeidet med andre forskere for å undersøke effekten av en tomatrik diett på pasienter med prostatakreft.
 
– Tomater inneholder flere kraftige antioksidanter, blant annet lykopen, som tas effektivt opp i kroppen og akkumuleres, blant annet i prostatakjertelen.

- Det finnes gode indikasjoner på at tomater og tomatprodukter reduserer DNA-skader i hvite blodceller og i prostataceller, sier Rune Blomhoff.

Han vil ikke påstå at tomater kan kurere en som allerede har prostatakreft, men det er godt dokumentert at tomater kan ha en viktig forebyggende effekt.

Derfor er oppfordringen til alle menn: ta en tomat – og helst flere.

Powered by Labrador CMS