Hva kjennetegner aggressive svulster?

Kunnskapen om hvordan og hvorfor kreft sprer seg til andre organer, er mangelfull. Nå har forskere identifisert flere kjennetegn som kan si noe om hvor aggressiv en kreftsvulst er. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om prosjektet

Les mer om prosjektet Critical regulatory networks for tumor-vascular interactions and activated angiogenesis in urogenital cancers.

Forskningsrådet har hatt en strategisk satsing på kreftforskning i perioden 2000–2007, der dette prosjektet har fått midler. Satsingen videreføres nå for perioden 2008–2010.

Det er antatt at dannelsen av nye blodkar i og rundt svulsten er en nøkkelfaktor. Men hvordan og hvorfor skjer dette? Og er det mulig å stanse slik kardannelse?

– Når en tumor vokser, dannes det støttevev og nye blodkar i omkringliggende vev. Dette gir svulsten næring, og øker også risiko for spredning til andre organer, sier professor Lars A. Akslen ved Gades institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Hans forskergruppe har de siste årene jobbet med å finne kjennetegn som kan si noe om hvor aggressiv en kreftsvulst er. Noen av disse markørene er knyttet til dannelsen av nye blodkar, såkalt angiogenese.

Forskergruppen har jobbet både med analyse av vevsprøver fra pasienter og med eksperimentelle studier av hvordan nye blodkar dannes.

Leter i vevsarkivet

Når en pasient blir diagnostisert med kreft, blir det rutinemessig tatt vevsprøver av svulsten. Disse vevsprøvene, som er samlet inn over flere tiår, danner et viktig arkiv for kreftforskere.

Akslen og hans kolleger har studert prøver fra vevsarkivet ved Haukeland universitetssykehus og sammenholdt dem med pasientenes sykehistorie.

De har i første rekke konsentrert seg om pasienter som har fått diagnostisert ondartet føflekkskreft, prostatakreft og livmorkreft.

- Pasientjournalene forteller hvordan kreftsykdommen har utviklet seg hos de aktuelle pasientene. I vevsprøvene leter vi etter kjennetegn (markører) ved svulstene som kanskje kan forklare hvorfor det har gått godt eller dårlig med pasientene, forklarer Akslen.

Avvikende blodkar

Arbeidet har gitt resultater. Akslen og hans kolleger har identifisert flere karakteristiske trekk ved aggressive kreftsvulster.

– Én slik parameter er tettheten av blodkar i svulsten. Jo tettere det er med blodkar, desto mer aggressiv er det sannsynlig at svulsten er, sier Akslen.

– Vi har også sett på forekomsten av nydannede blodkar i vevsprøvene, og her er funnene enda mer tydelige.

Svulstens evne til å danne nye blodkar har mye å si for hvordan den vil utvikle og spre seg. Et tredje kjennetegn ved aggressive svulster er at det danner seg nøster av blodkar i vevet.

Vi har også funnet at forekomst av umodne blodkar i og omkring svulsten er et tidlig tegn på spredning. Vi mener at våre resultater kan få betydning for utvikling av mer “skreddersydd” behandling for den enkelte pasient.

Diagnostisk verktøy

I tillegg til studier av vevsprøver holder Akslen og hans kolleger også på med laboratorieforsøk med dyrking av celler som danner blodkar.
 
Målet med disse forsøkene er å forstå cellenes biologi, og identifisere gener og proteinmarkører som stimulerer til dannelse av blodkar.

- Denne kunnskapen kan gjøre det enklere å bedømme kreftsvulster og avgjøre hvor aggressive de er. Markørene vil også kunne være angrepspunkter for medikamentell behandling, sier Akslen.

– Vet vi hvordan cellene kommuniserer, kan vi kanskje blokkere bestemte signaler og på den måten hem me dannelsen av nye blodkar. I framtiden vil slik målrettet behandling kunne forebygge vekst og spredning av kreftsvulster.

Powered by Labrador CMS