Lovende behandling for heroinavhengige

En ny behandling kan redusere heroinavhengigheten blant narkomane kraftig, ifølge en fersk studie. Funnene er så tydelige at behandlingen bør bli et tilbud i rusomsorgen, mener forskerne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Heroinavhengige som hadde gjennomført en avrusningsbehandling og var spesielt motivert for å forbli rusfrie, fikk operert inn kapsler med naltrekson under huden på magen.

I dag er behandling med metadon eller subutex den vanligste måten å bli heroinfri på. Disse stoffene ligner morfin og er også vanedannende, men reduserer heroinbruk og kriminalitet hos pasientene.

Den nye behandlingen er rettet mot personer som ønsker å bli kvitt heroinavhengigheten uten å bruke andre vanedannende stoffer.

I den nye studien har forskerne brukt naltrekson, et stoff som fungerer ved at det blokkerer helt for virkningen av heroin og andre morfinstoffer. Tanken er at de narkomane dermed skal bli kvitt suget etter heroin.

Spesielt motiverte

– En slik blokade gir en stor ro, og de narkomane slipper unna heroinavhengigheten og det stressende ruslivet. De kan konsentrere seg om å starte et nytt liv, forklarer Nikolaj Kunøe.

Han er doktorstipendiat ved Senter for rus- og avhengighestsforskning (Seraf), og deler av forskningen hans er finansiert av Forskningsrådet Program for rusmiddelforskning.

I studien rekrutterte Kunøe 56 heroinavhengige som hadde gjennomført en avrusningsbehandling og var spesielt motivert for å forbli rusfrie.

Etter en åpen, tilfeldig fordeling fikk halvparten operert inn kapsler med naltrekson som gradvis ble skilt ut fra en saltvannslomme. Hver pasient fikk 20 slike kapsler som skulle gi seks måneders blokade.

Naltrekson blokkerer helt for virkningen av heroin og andre morfinstoffer.

Alle deltagerne beholdt sin vanlige oppfølging i behandlingsapparatet mens forsøket pågikk.

Mer enn halvert heroinbruk

Etter seks måneder hadde over dobbelt så mange i naltreksongruppen som i kontrollgruppen, 11 av 23 mot 5 av 26, klart å la være å bruke heroin og andre morfinstoffer.

Blant naltreksonpasientene som ikke kuttet ut heroinbruken fullstendig, var også bruken mer enn halvert sammenlignet med før de kom i behandling. I kontrollgruppen falt flertallet tilbake til daglig heroinbruk.

– Dette er første gang på verdensbasis det er gjennomført en kontrollert studie som viser at kapsler med naltrekson kan hjelpe heroinavhengige med å klare seg uten heroin etter utskriving fra institusjon, forteller Kunøe.

Ifølge forskerne er de fleste bivirkningene som bemerkes av pasientene, ikke knyttet til virkestoffet, men til behandlingsformen. For eksempel kan det oppstå infeksjoner i forbindelse med inngrepet, eller allergiske reaksjoner knyttet til implantatet.

På en tilfredshetsskala fra 0 til 100 har deltakerne imidlertid gitt kapslene en skåre på 85.

– Bør få tilbud

Helge Waal, professor ved Seraf og Kunøes veileder, skulle gjerne sett naltreksonimplantat som en del av rusomsorgen i Norge.

Naltrekson kan hjelpe heroinavhengige til å skape et nytt liv, mener Nicolaj Kunøe (t.v.) og Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning.

– Til tross for at dette er en relativt liten studie, er funnene såpass tydelige at vi mener dette er et tilbud som burde være en viktig del av behandlingsopplegget for rusmisbrukere, sier Waal.

– For at Legemiddelverket skal godkjenne naltrekson som medikament, trengs det imidlertid mer dokumentasjon, og det har vi planer om å bidra til å framskaffe.

I et innslag i NRK Dagsrevyen signaliserer byrådsleder i Oslo, Erling Lae, at behandlingen kan være et godt alternativ til helseministerens forslag om utdeling av heroin.

– Hvis det er slik forsøket viser, kan det føre til at debatten om utdeling av heroin blir helt uaktuell. Det ville være veldig bra, for da slipper vi de i og for seg helt umulige dilemmaene det ville innebære, sier han til NRK.

– Hvis legemiddelverket sier ja, er det klart at vi som politikere må bidra til å åpne for dette, fordi det kan hjelpe folk over i en rusfri tilværelse, og det må være målet, legger han til.

Lenke:

Forskningsrådets program: Rusmiddelforskning (RUSMIDDEL)
 

Powered by Labrador CMS