Opplevelser i Nordlands unike natur er en av satsingsområdene i regionens strategi for smart spesialisering. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)
Opplevelser i Nordlands unike natur er en av satsingsområdene i regionens strategi for smart spesialisering. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)

Europeiske forskere ser til Nordland

Sammen med regioner i Østerrike og Spania, spiller Nordland hovedrollen i et nytt EU-prosjekt.

Regioner som ikke makter å fornye seg, går en usikker fremtid i møte. Forskningsprosjektet SeeRRI skal finne oppskriften på hvordan regioner som Nordland kan legge strategier som sikrer dem en bærekraftig og lønnsom fremtid.

Nordland er ikke tilfeldig valgt. Regionen har siden 2014 hatt en innovasjonsstrategi basert på EUs system for smart spesialisering. Smart spesialisering handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig næringsutvikling, basert på regionens unike fortrinn.

– SeeRRI tar utgangspunkt i tre regioner som jobber aktivt med smart spesialisering og sørger for at utviklingen tar opp i seg verdier og behov som er viktig for samfunnet som helhet, forteller Nhien Nguyen, seniorforsker ved Nordlandsforskning og prosjektleder for SeeRRI.

Nordlandsforskning koordinerer prosjektet og har både NHO Nordland og Nordland fylkeskommune med som partnere.

Les hele saken på nettsidene til Nordlandsforskning.

Powered by Labrador CMS