En notis fra Nord universitet - les mer.

Som ny prorektor for forskning og utvikling har styret ved Nord universitet vedtatt å ansette Ketil Eiane.
Som ny prorektor for forskning og utvikling har styret ved Nord universitet vedtatt å ansette Ketil Eiane.

Her er Nords nye ledere

Styret ved Nord universitet har nylig ansatt fire nye dekaner og ny prorektor for forskning. Alle tiltrer stillingen 1. januar 2021.

De fem nyansatte blir del av rektors ledergruppe.

– Fra januar starter vi opp med en ny ledergruppe med fem nye høykompetente ledere som skal lede sine fakultet og avdelinger. De skal overta etter fem dyktige ledere som har disse stillingene i dag.

– Jeg er svært glad for ansettelsene, og vi får en sterk ledergruppe ved Nord universitet. Vi skal bygge videre på det som allerede er skapt, lage et sterkt universitet og implementere vår nye strategi, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Prorektor for forskning og utvikling

Som ny prorektor for forskning og utvikling har styret vedtatt å ansette Ketil Eiane. Han er i dag prorektor for strategi og omstilling ved Nord universitet. Eiane er tidligere dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og professor i marin økologi ved samme fakultet.

Dekan for Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Styret har vedtatt å ansette Mette Sørensen som ny dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Hun er i dag prodekan for forskning og professor i akvakultur ved samme fakultet. Sørensen har doktorgrad i husdyrernæring, med fisk som spesialområde.

Dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap

Styret har vedtatt å ansette Elisabet Ljunggren som ny dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun er i dag prodekan for forskning og utvikling, og professor i organisasjon og ledelse ved samme fakultet.

Før hun begynte ved Nord universitet i 2016, har Ljunggren arbeidet 25 år som forsker og forskningsleder på Nordlandsforskning. Hun har ekonomie doktorgrad fra Umeå Universitet, og har kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon som sine forskningsinteresser.

Dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Styret har vedtatt å ansette Gøril Ursin som ny dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun er førsteamanuensis i helsevitenskap og fungerer i dag som studieleder for master ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Ursin er utdannet innen sykepleie og helsefremmende arbeid, og har doktorgrad i sosiologi.

Dekan for Handelshøgskolen

Styret har vedtatt å ansette Gry Agnete Alsos som ny dekan for Handelshøgskolen. Hun er professor ved Handelshøgskolen og leder for Engage-senteret ved Nord universitet. Tidligere har hun vært forsker og administrerende direktør ved Nordlandsforskning og visedekan på Handelshøgskolen. Alsos har doktorgrad i økonomi.

– Vi har i dag ansatt en prorektor og fire dekaner med høy og relevant kompetanse, for å være en del av ledelsen ved Nord universitet. Jeg gleder meg til å bli kjent med dem og til å se hvordan de sammen med rektor og resten av ledergruppa skal utvikle Nord universitet og bidra til å nå våre strategiske mål. Jeg er dessuten stolt av at vi med denne ansettelsen får en høy andel av kvinnelige toppledere, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

Stilingen som prorektor for forskning og utvikling er for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen totalt åtte år. Stillingene som dekaner er for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse i to ganger fire år, til sammen totalt 12 år.

Les hele saken på Nord universitets hjemmesider

Powered by Labrador CMS