Kystflåten prioriterer torsk

Gode priser gjør at kystflåten prioriterer torsk framfor hyse og sei.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Frank Gregersen)

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første halvår, noe som gir fiskerne en relativ god årslønn.

Da blir interessen for flåtens kvoter på andre arter som hyse og sei som regel liten, og store kvoter på disse artene blir årlig overført til havfiskeflåten.

Det kommer fram i et forskningsprosjekt som har studert kystflåtens fangstadferd og hvilken innflytelse dette har på de neste ledd i verdikjeden.

Forskerne fra Nofima har konstatert at fiske etter torsk prioriteres høyt i kystflåten, mye på grunn av de gode prisene industrien betaler for torsken.

– Vi ser nå likevel at en del kystfartøy er i ferd med å gjøre hyse- og seifisket til en vesentlig del av sitt inntektsgrunnlag, forteller forsker Edgar Henriksen, som har vært ansvarlig for denne undersøkelsen.

På tross av dette er det fremdeles igjen store kvoter på hyse og sei, som overføres og tas av havfiskeflåten. Dette betyr blant annet at disse fangstene i liten grad kommer norsk industri til gode, da denne fangsten fryses rund og eksporteres.

– Norsk fiskeindustri ser ut for å være mest interessert i fersk fisk av høy kvalitet, fortrinnsvis krokfanget, sier Henriksen.

Han mener at effektene på lengre sikt av økt ombordfrysing i havfiskeflåten, bør få oppmerksomhet i årene som kommer. Spesielt med sikte på å motvirke eventuelt uheldige effekter for fiskeindustriens forsyningssituasjon dersom spesielt hysebestanden, og dermed kvotene, reduseres fra dagens nivå.

– En annen effekt er at havfiskeflåten vil kunne miste deler av sitt inntektsgrunnlag, konkluderer forskeren.

Referanse:

Henriksen: Høstfiske og restkvoter i kystflåten. Fiske etter torsk, hyse og sei, Nofima-rapport 24/2011.

Powered by Labrador CMS