De som tidligere har vært utsatt for vold, har mindre risiko for ny vold dersom de har et godt sosialt nettverk rundt seg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Godt sosialt nettverk beskytter mot ny vold

En ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ser på hva som gir økt risiko for vold både i barndommen og senere i livet. Personer som har vært utsatt for vold som barn, kan ha en økt risiko for å bli utsatt for ny vold som unge voksne.

Volden man utsettes for som voksen er ikke nødvendigvis av samme type, slik at barn som blir slått av omsorgsperson, også har en økt risiko for eksempelvis voldtekt når de vokser opp.

Forskerne så en sammenheng med individuelle og sosiale faktorer hos den utsatte som ung voksen. Sosiale problemer og hyppig alkoholinntak i form av overstadig beruselse øker risikoen for at deltakerne i oppfølgingsundersøkelsen hadde blitt utsatt for ny vold siden forrige gang de ble spurt. Derimot var personer som ved første spørrerunde fortalte at de hadde et godt sosialt nettverk, i mindre grad utsatt for ny vold fram mot andre spørrerunde.

Powered by Labrador CMS