NIVA-plakett ble avduket av klima - og miljøminister Vidar Helgesen. (Foto: NIVA)
NIVA-plakett ble avduket av klima - og miljøminister Vidar Helgesen. (Foto: NIVA)

NIVA åpnet i Kina

27. juni åpnet NIVAs datterselskap i Kina dørene i Beijing. Klima - og miljøminister Vidar Helgesen sto for åpningen.

- Kina spiller en svært viktig rolle internasjonalt i miljø- og klimapolitikken. De har fått en enda viktigere rolle etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Paris-avtalen, sier Helgesen.

NIVA og den norske ambassaden arrangerte samtidig et seminar om plast og marin forsøpling, som hadde 50 deltakere fra norske og kinesiske myndigheter og forskningsinstitusjoner. 

Powered by Labrador CMS