Den norske algesamlingen er en botanisk hage; ulike alger har ulike preferanser til lys, temperatur, tilgang på næring og saltholdighet i vannet. (Foto: Max Lotternes, NIVA)
Den norske algesamlingen er en botanisk hage; ulike alger har ulike preferanser til lys, temperatur, tilgang på næring og saltholdighet i vannet. (Foto: Max Lotternes, NIVA)

Nordens største algesamling lanseres

Algekultursamlingene til NIVA, Københavns Universitet og Universitetet i Oslo slås sammen til NORCAA - Norwegian Culture Collection of Algae. Samlingen kan skilte med over to tusen ulike algekulturer til bruk kommersielt, i undervisning og i forskning og utvikling.

Mikrolager er spådd å erstatte olje i plastproduksjon og som bioenergi, til å bli fôr til både menneske og dyr, eller som medisin. De er næringsgrunnlaget for mye av livet i havet og rundt 40 prosent av all fotosyntese og oksygenproduksjon på jorda.

– Slike samlinger har stor betydning for kartlegging av – og forståelse for – biologisk mangfold, sier Nikolai Friberg, forskningssjef for biodiversitet i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Den nylig sammenslåtte algekultursamlingen inneholder 1078 marine og 996 ferskvannsstammer. De marine mikroalgene er lokalisert på Blindern, mens ferskvannsalgene har sitt hjem i Forskningsparken.

Powered by Labrador CMS