Målet med det nye prosjektet er å skaffe kunnskap for at Norge skal nå sine mål for klimagassutslipp og oppfylle regelverket i Klimaloven. Spørsmålene som skal besvares er hvilke virkemidler som best fungerer for å redusere utslippene av klimagasser, og samtidig øke opptakene. (Foto: Lars Sandven Dalen)
Målet med det nye prosjektet er å skaffe kunnskap for at Norge skal nå sine mål for klimagassutslipp og oppfylle regelverket i Klimaloven. Spørsmålene som skal besvares er hvilke virkemidler som best fungerer for å redusere utslippene av klimagasser, og samtidig øke opptakene. (Foto: Lars Sandven Dalen)

Forskere samarbeider om en mer treffsikker klimapolitikk

Et bredt konsortium av forskere og partnere fra myndigheter, næringsliv, miljøbevegelse og interesseorganisasjoner skal jobbe sammen for å samle og forbedre kunnskapen om hvordan klimapolitikken bør innrettes.

Det rekordstore klimaforskningsprosjektet har fått navnet PLATON («PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge»), og skal skaffe kunnskap for en mer effektiv og lettere gjennomførbar norsk klimapolitikk.

Sammen med CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt og Frischsenteret skal NIBIO hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

PLATON-konsortiet er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inkludert egenandel i form av egen tid og kontanter er det totale budsjettet på 72,5 millioner kroner.

Det er forskningsinstituttet CICERO som de neste fire årene skal lede det som er Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett.

Les hele saken på nettsidene til NIBIO.

Powered by Labrador CMS