Humlene forsvant nesten helt i de områdene hvor svenske forskere satte ut honningbier. – Det bør bli bedre regulering av hvor mange som kan drive med honningbier i et område, mener norsk forsker. (Foto: Ove Bergersen, scanpix)

Villbiene taper kampen om blomstene

En ny studie bekrefter det forskere lenge har trodd: Honningbier konkurrerer ut ville bier og humler.

Mange som bekymrer som for at bier og humler dør, skaffer seg honningbier for å bøte på skaden. Forskere har lenge advart om at dette kan gjøre vondt verre når humler og bier dør over hele verden.

Nå viser en undersøkelsen fra Lunds universitet tydelig at konkurransen om matfatet er knallhard. Og at det er de ville artene som taper.

I områder hvor forskerne satte ut honningbier forsvant humlene nesten helt.

Overrasket over effekten

På ti ulike steder rundt om i Skåne i Sør-Sverige satte forskerne ut bikuber. Samtidig studerte de ti andre steder innom en radius på én kilometer som var holdt helt fri for bikuber. Deretter gikk forskerne ut og telte hvor mange humler det var på de ulike stedene.

Undersøkelsen viser med all tydelighet at det er honningbiene som vinner konkurransen om matfatet. De ville biene og humlene blir jaget bort.

Lina Herbertsson ved Lunds universitet finne rut at det ikke er blomster nok for både humler og honningbier i Sør-Sverige. (Foto: Lunds universitet)

– At effekten av denne konkurransen var så tydelig som den var, det forundrer meg, sier forsker Lina Herbertsson ved Lunds universitetet i en pressemelding.

Hun sier at det er første gang at det er gjort et eksperiment i så stor skala for å undersøke konkurransen mellom honningbier og ville bier.

– Viktig forskning

Den norske bieforskeren Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er slett ikke overrasket. Han mener at man også i tidligere studier fra Norge og Danmark har sett denne sammenhengen.

– Det er kjempeviktig at det blir forsket på dette. 

Ødegaard mener at det viser at det er viktig å ikke ha større bestander av honningbier i et område uten at man nøye vurderer ressursgrunnlaget. Det vil si hvor mye det er av planter som produserer ulik pollen og nektar gjennom hele sesongen i et område.

Kan spre virussykdommer

Honningbia er et husdyr som ikke naturlig hører hjemme i Norge. Den er bare én av 208 forskjellige biearter, inkludert humler, som er påvist her i landet.

Det var denne arten som startet bekymringen for tilstanden for bier i verden, da det viste seg at hele kolonier forsvant i USA rundt 2006. De fant rett og slett ikke tilbake til kubene sine.

I tillegg til at den konkurrerer om matfatet til villbiene kan de overføre sykdommer gjennom pollensmitte. Honningbiesykdommer kan spres til ville bestander.

Frode Ødegaard forsker på bier for Norsk institutt for naturforskning. (Foto: Anniken Sande, NRK)

Virussykdommer er allerede observert i humler.

– Dette kan bli veldig alvorlig, sier Ødegaard.

Ville blomster hjelper

De svenske forskerne finner også at jo mer ville blomster det er i et landskap, jo mindre blir konkurransen mellom honningbien og de ville biene.

Ødegaard mener at dette viser at det er mulig å gjøre noe med problemet. Det er viktig å vurdere tilgangen til nektar i et område før det blir tillatt å drive med honningbier.

Må reguleres bedre

Han mener det bør bli bedre regulering av hvor mange som kan drive med honningbier i et område.

– Honningbier bør begrenses der det er truede arter av villbier.

I dag trenger du ikke søke om tillatelse fra noen for å begynne med bikuber, men alle skal registre biegårdene sine hos Mattilsynet.

Det forteller Bjørn Dahle. Han er seniorrådgiver i Norges Birøkterlag.

Han forteller at Oslo er den eneste kommunen i Norge som begrenser antall bikuber. Dette har de gjort enkelte steder på grunn av mulig konkurransen med villbier.

Dahle mener at jordbruket i Sør-Sverige drives mye mer intensivt enn her i Norge.

Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag mener at honningbier ikke er noen trussel for villbier i Norge. (Foto: Norges Birøkterlag)

– I Norge utgjør dyrket mark bare 3 prosent av landarealet. Det er derfor ikke grunn til å tro at konkurransen mellom honningbier og villbier er et like stort problem i Norge.

Svært spesialiserte

Ødegard forteller at det er et stort mangfold av humler og bier her i landet, og at de er svært spesialiserte. De trenger pollen fra forskjellige typer planter.

– De har kort levetid som voksne og flyr samtidig som næringsplanten deres vokser. Humlene er på vingene hele sesongen og er avhengig av rik og stabil tilgang til nektar og pollene hele sommeren, forteller Ødegaard.

Referanse:

Lina Herbertsson, m.fl: Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context, Sammendrag, ScienceDirect, mai 2016

Powered by Labrador CMS