Villreinen villere enn vi trodde

For første gang har vi påvist at det i Norge er to genuine reintyper. Begge stammer har samme arvestoff i seg som reinen hadde for flere tusen år siden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Konferanse om villrein

I dag presenterer forskere og brukere sine råd for hvordan vi skal ta vare på norsk villrein i en rapport fra prosjektet “Villrein og Samfunn”.

Prosjektet er drevet fram av Direktoratet for naturforvaltning og Norges forskningsråd.

Forskningsprosjektet “Genetisk struktur og egenart av norsk villrein”, som danner grunnlag for rådgivningsgruppen i “Villrein og Samfunn”, har pågått ved Norges Veterinærhøgskole (NVH) i perioden 2002-04, og vært ledet av Knut Røed.

Forskerne har sett på problemstillinger knyttet til reinens genetiske struktur og sammensetningen av arvestoffene, norske villreinstammers opprinnelse og innvandringsmønstre og genetisk slektsskap mellom vill- og tamrein

Det sier forsker Knut Røed ved Norges veterinærhøgskole på en konferanse i Oslo i dag.

Norge er eneste land i Europa med villrein, og forskerne har kommet til at Norge ikke bare har én, men to forskjellige og like opprinnelige villreinstammer.

Slutningen kan legge død spekulasjonene om at villreinen på Hardangervidda/Hallingskarvet og reinen i området Dovre/Snøhetta er så genetisk blandet med tamrein at de ikke lenger er å anse som ekte villreinstammer.

Ikke blandingsrase

- Tidligere har vi spekulert i om villreinen genetisk er sterkt blandet med tamrein. Vårt arbeid viser at dyrene som lever nå ikke er blandingsdyr, altså en stamme med egenskaper fra både vill- og tamrein.

- Det er to forskjellige, men like genuine stammer, og de har heller ikke blandet seg nevneverdig med hverandre, sier Knut Røed.

Oppdagelsen gjelder i større grad for reinen i nordlige områder (Dovre/Snøhetta) enn på Hardangervidda.

- Uansett har ikke en eventuell genetisk blanding ført til at arveegenskapene hos villrein i dag er vesentlig annerledes enn for mer enn tusen år siden. Forskerne finner nemlig den samme genetiske variasjon hos rein i dag som de har sporet i arkeologisk materiale av reinsdyr på Hardangervidda.

- Villreinstammene er altså mer opprinnelige, og dermed mer verdifulle i alle henseender, enn vi hittil har visst.

Isolert i årtusener

- Trolig har reinen på Hardangervidda innvandret fra sørlige områder i Europa, og fulgt iskanten da breene trakk seg tilbake. Reinen i Dovre/Snøhetta-området har trolig kommet østfra, og levd isolert som en egen adskilt stamme gjennom flere tusen år.

- Jeg mener den nye kunnskapen må ligge i bunn for enhver videre forvaltning av rein i Norge. Vissheten pålegger oss et større og mer alvorlig forvaltningsansvar enn vi hittil har erkjent, og gjør villrein til en enda viktigere bestanddel i vår felles kulturarv, fastslår Røed ved Norges veterinærhøgskole.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide får overlevert rapporten med forslag til tiltak som skal stake ut kursen for fremtidig villreinforvaltning.

Les mer…

Om konferansen

Powered by Labrador CMS