En notis fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

I sommer får 4100 leger tilsendt et spørreskjema hvor de kan svare på om de synes helsetjenestene fungerer godt. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Skal vurdere helsetilbudet for kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Rundt to prosent av den norske befolkningen er jenter og kvinner som kommer fra land der det praktiseres kjønnslemlestelse. Om lag 17 300 av disse er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge.

Bothild Bendiksen forteller at kjønnslemlestelse kan gi både akutte og kroniske helseplager, av medisinsk og psykisk art. Tidligere studier har for eksempel funnet økt risiko for vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel, seksuell dysfunksjon, og psykiske lidelser.

– Vi vet imidlertid fortsatt for lite om relaterte psykiske helseplager, eller hvor tilgjengelige somatiske og psykiske helsetjenester er for denne gruppen, sier Bendiksen.

Sommeren 2019 starter Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en spørreundersøkelse blant allmennleger i Norge. De skal sende ut et digitalt spørreskjema til 4100 allmennleger.

Bendiksen håper at forskerne vil få svar på om allmennleger opplever at helsetjenestene fungerer hensiktsmessig, eller om det er behov for mer informasjon, tilrettelegging eller spesifikke tiltak for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Les mer om prosjektet på nettsidene til NKVTS.

Powered by Labrador CMS