Penger i klippfisk

Norsk fiskeindustri hadde en liten forbedring i lønnsomheten i 2005. Klippfiskindustrien var den bransjen som tjente mest penger, mens rekeindustrien gjorde det dårligst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Her pakkes klippfisk ved et anlegg i Ålesund."

Det viser Fiskeriforsknings årlige lønnsomhetsundersøkelse.

For klippfiskprodusentene ble fjoråret enda bedre enn 2004. Sildolje- og sildemelindustrien økte også lønnsomheten til tross for mindre tilførsel av råstoff.

Nedgang for tørrfisk

Tørrfiskbransjen hadde god lønnsomhet selv om inntjeningen var betydelig lavere i 2005 enn i 2004.

- Høyere råstoffpriser kombinert med dårligere kvalitet på tørrfisken er de viktigste årsakene til nedgangen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen, som er ansvarlig for Fiskeriforsknings årlige lønnsomhetsundersøkelse av norsk fiskeindustri.

Klippfisk og tørrfisk har gjennom flere år vært de bransjene i norsk fiskeindustri med best lønnsomhet.

- At klippfiskprodusentene gjorde det bedre i 2005 enn de foregående år kan særlig forklares med høyere priser på klippfisk av sei.

Filet vinner terreng

Ser en bort fra produsenter av klippfisk og tørrfisk, så sliter store deler av det som benevnes som hvitfiskindustrien, altså de som benytter artene torsk, sei og hyse i sin produksjon.

Saltfiskprodusentene utgjør en viktig del av hvitfiskindustrien, og for denne bransjen nærmet resultatet seg null i 2005.

Men for bedriftene som produserer filet av hvitfisk var det en betydelig framgang i fjor, med et driftsresultat på 0,2 prosent. For filetindustrien var 2005 dermed det første året med et positivt driftsresultat siden 1998.

For bedriftene som produserer sild og makrell var 2005 det beste året siden 2000.

- De viktigste årsakene til det gode resultatet er økte priser på sildeprodukter og en bedre tilgang på råstoff, sier Bendiksen.

Verre for rekeindustrien

Krisen i rekeindustrien forverret seg i 2005 og førte til at flere bedrifter stanset produksjonen.

Dårligst gikk det for rekebedriftene i Troms, som hadde et underskudd på syv prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for norsk rekeindustri totalt var minus fem prosent.

"Lønnsomhet i norsk fiskeindustri."
 

Powered by Labrador CMS