Marin forskning kan skape nye kystsamfunn

Hvis vi satser på forskning og utnytter mulighetene i havet, kan vi skape et nytt norsk næringsliv og legge grunnlag for levedyktige samfunn langs kysten. Da vil virksomhet basert på havets ressurser og tilstøtende næringer kunne bidra med en femdobling i forhold til verdien av dagens norske produksjon av sjømat, som er ca. 35 milliarder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"STORE MULIGHETER: Den marine sektoren, med både fiske, oppdrett og tilstøtende næringer, kan bidra til å skape ny livskraft i en rekke samfunn langs norskekysten. (Foto: Eksportutvalget for fisk)"

- De marine næringene er en av Norges største muligheter til å erstatte nedgangen i inntektene fra olje- og gassvirksomheten. Nå er det viktig å skape bred enighet og oppslutning rundt en langsiktig nasjonal strategi for å utvikle de marine næringene, sier direktør Lars Aukrust i Norges forskningsråd.

“Det marine eventyret”

Forskningsrådet lanserte ved årsskiftet sin visjon for det marine Norge 2020: “Det marine eventyret”. Hensikten er å vise hvordan Norge kan se ut om 20 år, hvis vi utnytter mulighetene og satser riktig i dag, blant annet med en vesentlig sterkere prioritering av forskning og utvikling. Visjonen er basert på en rapport Econ Senter for økonomisk analyse har lagd for Forskningsrådet.

Den marine sektoren omfatter både tradisjonelt fiske og oppdrett med tilgrensende leveranse av utstyr, og utnyttelse av andre marine ressurser i bioteknologisk industri. Den største veksten vil komme innen havbruk, der produksjonen av laks og ørret i løpet av de siste 25 årene har økt fra ca. 1 000 tonn til over 500 000 tonn.

Nye legemidler

Den fremtidige veksten vil blant annet komme fra nye oppdrettsarter som torsk, steinbit, kveite og skjell. I tillegg kan marine organismer gi opphav til enzymer og andre verdifulle stoffer som kan utnyttes i en ny bioteknologisk prosessindustri, eller til nye legemidler og farmasøytiske preparater.

Administrerende direktør Arne Nore i Pan Fish mener Forskningsrådets ambisjoner er realistiske.

Betydelig vekstpotensial

- Pelagisk sektor, som i dag utgjør to tredeler av norsk fiskerinæring, har et betydelig vekstpotensial. Arter som sild, lodde og kolmule vil kunne oppnå langt høyere priser når de går direkte til konsum. Eksportinntektene vil flerdobles, i alle fall fem ganger slik Forskningsrådet antyder.

Innen oppdrett vil laks fortsatt vokse en del, mens nye oppdrettsarter vil vokse betydelig. Det tredje vekstområdet er bioteknologiske produkter basert på råstoffer fra havet. Her har vi bare så vidt skrapt overflaten, sier Nore.

Powered by Labrador CMS