Lite håp for torsken i Nordsjøen

Fiskeriforskerne sier for tredje år på rad at det ikke bør fanges noe torsk i Nordsjøen. Norge er blant landene som fortsetter å høste av den utarmede bestanden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Torskebestanden i Nordsjøen er nesten knekket allerede, sier forsker Odd Smedstad ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

- Forskerne har anbefalt fiskestopp i tre år nå, men vi har fisket torsken likevel. Dersom forskerne har rett, skulle vel torsken være borte nå, sier Knut Arne Høyvik, informasjonsansvarlig i Norges Fiskarlag.

Det ser ut til at 2005 kan bli det tredje året på rad der europeiske politikere under sterkt press fra fiskeriorganisasjonene ignorerer forskernes forvaltningsråd.

Bare 46 000 tonn gytefisk igjen

Ekspertene i det danskbaserte International Council for the Exploration of the Sea (ICES) tror det finnes rundt 46 000 tonn gytetorsk igjen i Nordsjøen. Dette er mye mindre enn det anbefalte minimum for en bærekraftig gytebestand på 150 000 tonn.

- Arbeidsgruppen i ICES mener at fangsten må ha vært mye større enn den som ble rapportert i 2003. De absolutte bestandsanslagene er meget usikre på grunn av de usikre fangstdataene, men vi vet at gytebestanden er liten, sier Smedstad.

Den totale kvoten på torsk i Nordsjøen var 27 300 tonn i fjor - altså nesten 60 prosent av den beregnede gytebestanden. Den norske andelen av denne kvoten var på 4 600 tonn. Resten ble fisket av EU-land. I år er den norske torskekvoten i Nordsjøen satt ned noe - til 4 100 tonn.

ICES jobber med over 1 600 marinforskere fra 19 medlemsland, og organisasjonen er EUs og Norges hovedrådgiver når det handler om å bestemme fiskekvoter. Organisasjonen ble dannet for over 100 år siden, blant annet på grunn av overfiske i Nordsjøen.

- Rådene fra ICES er like nyttige som et askebeger på en Harley Davidson, sa Lorcan O’Cinneide fra Irish Fish Producers’ Organization til Reuters nylig.

Høstes ikke bærekraftig

- Minimumsgrensa på 150 000 tonn er satt som en føre var-grense av ICES. Da er bestanden av en sånn størrelse at den har en reell sjanse til god rekruttering. Slik bestanden er nå, aner vi ikke om den kan klare å komme seg i det hele tatt, sier Smedstad.

I rapporten som ICES har sendt til regjeringene rundt Nordsjøen, blir det anbefalt full stopp i torskefisket i Nordsjøen i 2005. Dette som et krisetiltak for å berge bestanden. Anbefalingen inkluderer også stopp av torsk som bifangst.

ICES sier at torskebestanden i Nordsjøen har sviktende reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig. Anbefalingen er at fisket ikke bør tillates med mindre man finner måter å drive et blandingsfiske på som sikrer at alle bestander utnyttes i henhold til føre var-grensene.

- Kan ikke svare for det EU gjør

- Det er umulig å drive fiskeri i Nordsjøen uten bifangst av torsk. Jeg kan si uten forbehold at om Norge fisker opp 4 000 til 5 000 tonn torsk i Nordsjøen for å tillate bifangst, er ikke dette noe som vil knekke noen torskebestand. Dersom torsken ikke formerer seg på grunn av dette, må man lete etter andre årsaker, som forurensning fra oljeindustrien, sier Høyvik.

- Norge fisker ikke alene i Nordsjøen. I 2003 ble det til sammen rapportert tatt opp 27 300 tonn torsk. Vi må vel ta hensyn til hva andre land fisker også?

- Vi kan ikke svare for det EU gjør, sier Høyvik.

- Hensyn til tynt befolkede distrikter

I Fiskeri- og kystdepartementet er man derimot meget opptatt av hva som skjer i EU. Fiskeripolitikken i EU blir nemlig brukt som en forklaring på hvorfor Norge ikke stopper sitt torskefiske.

- Dette er ikke den løsningen vi helst ville hatt, men vi må akseptere at det er andre parter her, og vi må ta hensyn til bosetningen blant annet i tynt befolkede distrikter hvor det vil ha store konsekvenser å stoppe fisket, sier Petter Meier, underdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.

- Vil fortsatt akseptere fiske

- Det er sannsynlig at vi fortsatt vil akseptere at det fiskes torsk i Nordsjøen på et lavest mulig nivå. Utgangspunktet for at vi fortsatt fisker torsk er at vi samarbeider med EU. Det er helt usannsynlig at EU vil kunne gå inn for et nullfiske av torsk i Nordsjøen. De er den største eieren av dette havområdet. De har 83 prosent, og vi har 17 prosent, sier Meier.

- Burde ikke Norge likevel stoppe sitt fiske som et foregansland?

- Vi må dekke den uunngåelige bifangsten. Det vi gjør, er å se på hvordan vi kan gjenoppbygge bestanden. Det har bare virkning dersom vi samarbeider med EU. EU kan ikke gå med på nullfiske av sosioøkonomiske hensyn. Derfor må man finne måter å fiske på som gjør at vi får minst mulig torsk i fisket, sier Meier.

- Ikke noen problemstilling

- Vi har ikke et ønske om at torskebestanden skal bli borte, men vi har heller ikke ønske om at alle fiskerne i Nordsjøen ikke skal få ta om bord en eneste torsk. Når vi tar ut så lite som vi gjør, spiller vi ikke hasard med torskebestanden i Nordsjøen, sier Høyvik.

Dersom det skulle bli full stopp i fisket etter torsk, ville det også bli vanskelig å fange arter som sei, lange eller brosme, fordi torsken ofte følger med som bifangst.

- Vi har forståelse for at det er ting med torsken i Nordsjøen som ikke er bra. Men vi mener at man må ta ut en viss kvote for å holde hjula i sving, sier Høyvik.

- Men hva om det står mellom å stoppe fisket eller knekke torskebestanden?

- Det er ikke noen problemstilling. Det er ikke noen bankkonto. Det skjer en formering etter hvert, sier Høyvik.

- Veldig lavt

- Det er som å ha penger i banken og ta ut mer enn du får i renter. Da øker ikke bankkontoen, sier Smedstad.

Han påpeker at torsken ikke kommer til å forsvinne, men at det ikke kommer til å være nok torsk til å drive et kommersielt fiske på den.

- Bestanden har holdt seg på et veldig lavt nivå i flere år. Kvoten kunne vært på rundt 200 000 tonn slik fangstene var tidligere. Men hvis fiskerne er fornøyd med 27 000 tonn i all fremtid, er jo det opp til dem, sier Smedstad.

Fyller ikke kvoten

I fjor hadde norske fiskere problemer med å fylle kvoten for torsk i Nordsjøen - selv om kvotene har blitt mindre.

- Det er nok vanskelig å finne torsk i Nordsjøen. Vi har lempa på reguleringene fordi fiskerne ikke klarer å fiske kvoten, sier Anne Veim i Fiskeridirektoratet.

Det er ikke fiskerne enige i.

- Det er ikke stort direkte fiske etter torsk fra norske båter i Nordsjøen, men de som fisker etter annen bunnfisk melder om samme innblanding av torsk som de alltid har fått, sier Høyvik.

- Ikke i samme verden

- Jeg har fiska i Nordsjøen i 30 år, og vi lever overhodet ikke i den samme verden som forskerne gjør. Det direkte fisket i Nordsjøen etter torsk er ikke dårlig. Vi har ikke lavere dagsrate nå enn vi hadde for seks år siden, sier August Fjellsgård.

- For seks år siden var bestanden også ganske lav. Dessuten setter fiskerne garn på områder hvor de vet at de får torsk, ved vrak og lignende, der torsken samler seg. Jeg har sett fangsttallene og det er kjekt at de får fisk. Som forskere har vi imidlertid beregnet for hele Nordsjøen. Det vi ser er at det er litt torsk igjen i norsk sone, men at det er veldig lite igjen utenfor, sier Smedstad.

Torsken er ikke den eneste fiskearten i Nordsjøen som sliter. Tilstanden er alvorlig for flere arter fisk som industrien er avhengig av. Det er ikke lett å skjønne hva fiskerne skal leve av dersom havet blir tomt.

Lenker:

Havforskningsinstituttet: Alvorlig for industrifisk i Nordsjøen
ICES: International Council for the Exploration of the Sea
ICES (pdf): North Sea fish stocks: Good and bad news

Powered by Labrador CMS