Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er glad for at FN nå har lagt fram et første forslag til hvordan klimaavtalen som skal vedtas i Paris i desember, kan se ut. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)

Utkast til ny klimaavtale lagt fram

 Et utkast til den nye klimaavtalen som skal vedtas i Paris i desember, er nå lagt fram. – Dette trenger vi, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Den nye teksten er rundt åtte sider lang og beskrives av FNs klimasekretariat som det første gjennomskrevne avtaleutkastet.

Utkastet vil danne grunnlaget for samtalene når de ulike landenes delegasjoner samles til en ny runde med forhandlinger i Bonn i Tyskland fra 19. til 23. oktober.

– Det er positivt at lederne av forhandlingsprosessen nå har lagt fram et utkast til avtale. Den forhandlingsteksten vi hadde, var veldig lang og vanskelig å forhandle ut fra. Norge har presset på for en slik kort forhandlingstekst. Det trenger vi nå i de krevende sluttforhandlingene, sier Sundtoft.

Delegasjonene har tidligere måttet forholde seg til et uoversiktlig arbeidsdokument på over 80 sider med et utall forskjellige formuleringer som representerer landenes ulike oppfatninger om hvordan avtalen bør se ut.

Sundtoft mener det er for tidlig å trekke konklusjoner om det nye forslaget som nå er lagt fram.

– Men vi ser allerede nå at avtaleutkastet er svakere på regelverk rundt rapportering og åpenhet enn det vi fra norsk side har tatt til orde for. Vi vil derfor vurdere å komme med endringsforslag, sier hun.

Powered by Labrador CMS