Befolkningsvekst og industri har ført til økende utslipp til innsjøer, bekker og elver. Behovet for avfalls- og kloakkhåndtering er stort. (Foto: Eirin Pettersen, NIVA)

Bedre vannforvaltning i Myanmar med norsk eksperthjelp

Myanmar er et mangfoldig land med store naturressurser, men også voksende miljøutfordringer. Med norsk eksperthjelp har landet kommet et stykke videre på veien mot en helhetlig forvaltning av viktige vannressurser.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2014 samarbeidet med myndighetene i Myanmar for å bedre vannforvaltningspraksisen i dette frodige og mangfoldige landet.

Viktige prosjektmål har blant annet vært å introdusere såkalt integrert vannforvaltning og bygge kapasitet lokalt for å håndtere vannfaglige spørsmål.

Prosjektet, som nå går inn i en avsluttende fase, er del av et bilateralt samarbeidsprogram mellom det norske Klima- og miljødepartementet (KLD) og Myanmars departement for naturressurser og miljøvern (Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, MONREC).

Les hele saken på NIVAs nettsider.

Powered by Labrador CMS