Varme havstrømmer stiger opp under havisen i Antarktis, og kan smelte den nedenfra. Dermed blir veien fri for at mer is fra selve Sydpollandet kan skli ut i havet, slik at havnivået kan stige med flere meter, ifølge en studie i tidsskriftet Science. Bildet er tatt fra et tokt med forskningsskipet James Clark Ross i Weddellhavet, som samlet data til studien. (Foto: Sunke Schmidtko)

Havis kan smelte nedenfra i Antarktis

Varme havstrømmer kommer opp fra dypet.

Nye målinger av havtemperaturer viser at dype havstrømmer med varmere vann nå stiger høyere opp, særlig utenfor vestkysten av Antarktis. Dette kan føre til at de store isflakene i dette grunne havområdet smelter nedenfra, ifølge en studie i tidsskriftet Science.

Hviler på havbunnen

Smeltende isdekke som flyter på vann, hever ikke havnivået, like lite som smeltede isterninger lager mer saft i glasset. Men store deler av det vestlige isdekket i Antarktis flyter ikke. Det hviler på havbunnen.

Hvis hele dette isdekket smelter, kan derfor havnivået stige nesten fem meter, ifølge en kommentar i samme tidsskrift av oseanografen Sarah Gille.

Dessuten vil fastlandsisen innenfor få lettere og raskere vei ut mot havet, slik at den også gir dramatisk økning av havnivået, ifølge en nyhetsmelding fra Science.

Varmere også i nye områder

Den internasjonale forskergruppen har gjort vannmålinger fra et forskningsskip, og sammenlignet dem med målinger av havtemperatur i Antarktis tilbake til 1960. Målingene viser at dype havstrømmer er blitt gradvis varmere i løpet av disse 50 åra.

Nå er også dette varmere vannet i ferd med å trenge inn i det grunne havet over kontinentalsokkelen rundt de vestlige delene av Antarktis, viser målingene. Forskerne tror at det kan være de kraftigere vestlige vindene som presser det varme vannet inn mot vestkysten og isdekket der.

Da vil det varme vannet gli inn under isdekket, og uthule det ved smelting både nedenfra og opp og videre innover der isen hviler på havbunnen.

Forskerne har også funnet en tilsvarende oppstrømming av varmt vann litt lengre østover, ved Weddellhavet. Her har vannet fram til nå vært kaldt. Hvis det grunne vannet blir varmere her også, vil isdekker utenfor det vestlige Antarktis begynne å smelte for første gang.

Referanse:

Sunke Schnidtko et.al: Multidecadal warming of Antarctic Waters, Science 5. desember 2014, vol. 346, issue 6214, doi.10.1126/science.1256117

Powered by Labrador CMS