Alvorlig nærsynthet øker risikoen for øyesykdommer. Nå tror forskere at en milliard mennesker vil være sterkt nærsynte innen 2050. (Foto: arosoft / Shutterstock / NTB scanpix)

Halve verden kan være nærsynt innen 2050

Stadig flere trenger briller. Utviklinga skyldes at vi bruker øynene mer på nært hold, tror forsker.

Det er en stille epidemi.

Vi snakker ikke særlig mye om det, men år for år får stadig flere problemer med å se på lang avstand. Befolkningen i Asia er særlig hardt rammet, men også her i landet er mange nærsynte.

En helseundersøkelse blant befolkningen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 2002 viste at en tredel av unge voksne hadde dette problemet.

Og verre skal det bli, ifølge Brien A. Holden fra University of New South Wales og kollegaene hans. De har undersøkt trendene fra 1994 og fram til nå, og gjort beregninger for framtida.

Resultatene var basert på data fra 145 studier fra mange ulike land, blant annet den norske HUNT-studien.

Og nå mener altså forskerne at halve jordas befolkning - nærmere fem milliarder mennesker – vil være nærsynte i 2050. Blant disse vil nesten en milliard lide av alvorlig nærsynthet.

Det betyr ikke bare at en milliard mennesker har vanskelig for å finne brillene sine hver morgen. Det kan også medføre at mange får alvorlige øyesykdommer som kan følge med sterk nærsynthet. En sjelden gang kan det føre til blindhet.

Henger sammen med utdanning

Professor Anna Midelfart ved NTNU har forsket på nærsynthet. Hun mener Holdens beregninger er realistiske.

- Dersom verdens utdanningstrender fortsetter som i dag er de ikke usannsynlige, sier hun.

For nærsynthet ser ut til å henge sammen med nettopp utdanning. Undersøkelser både i Norge og andre vestlige land viser at rundt halvparten av alle høyt utdannede er nærsynte.

Så når stadig flere mennesker i verden tar lang utdanning, kan man altså også forvente å få flere nærsynte.

Foreløpig er ikke forskerne sikre på hvordan utdanning på virker synet. Men lang skolegang innebærer mye lesing. Og det å bruke øynene mye på nært hold bidrar til å gi nærsynthet.

- Jeg tror en livsstil hvor vi bruker øynene mer på nært hold og mindre på langt hold er den viktigste årsaken til økt forekomst av nærsynthet, sier Midelfart.

Viktig å være ute

Dermed er det antagelig også mulig å forebygge nærsynthet ved å ta pauser fra lesing og annen nær øyeaktivitet. Både Midelfart og andre eksperter anbefaler å være mer ute, hvor øynene også får fokusere på ting som er langt borte.

Dette kan være viktig for både barn, ungdommer og unge voksne, siden utvikling av nærsynthet kan skje på flere tidspunkter i oppveksten og tidlig voksen alder.

I de siste åra har vi også begynt å bruke mobiltelefoner og nettbrett mye mer enn før. Ingen vet ennå hva det betyr for risikoen for nærsynthet, men det er ikke usannsynlig at mye skjermtid virker negativt.

Tallene kan endres mye

Det er altså mange ukjente i dette regnestykket, og Holden og kollegaene vedgår at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av nærsynthet i 2050.

Det mangler gode data fra mange land, og noen data kan være vanskelig å sammenligne, skriver de.

Holden påpeker dessuten at tallene over nærsynthet i framtida antagelig kan endres mye dersom myndighetene setter inn omfattende tiltak for å stoppe utviklingen.

Referanse:

Brien A. Holden, m. fl., Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, februar 2016.

Powered by Labrador CMS