Små utbrudd av ebola forekommer om lag to ganger i året i Afrika. En ny test skal sikre at ebola kan diagnostiseres raskt og sikkert. Bildet er fra et ebolautbrudd i Uganda i 2000. (Foto: Daniel Bausch)

Ny ebolatest blir like enkel som en graviditetstest

Dansk professor er med på å utvikle en ny ebolatest. Den skal bli like enkel å bruke som en graviditetstest.

En ambulanse har kjørt ut til en liten vestafrikansk landsby. Fem voksne og to barn er syke. Familiene frykter at de har ebola. Derfor blir alle syv pasienter kjørt til nærmeste sykehus for å få en diagnose. Turen tar mange timer.

– Hvis noen av dem ikke hadde ebola, har de det ganske sikkert etter den turen, sier professor Anders Fomsgaard fra Statens Serum institut i Danmark.

Sammen med en gruppe europeiske toppforskere utvikler han en ebolatest som kan brukes i små landsbyer, uten adgang til elektrisitet.

Kunne ha forhindret mange dødsfall

Fomsgaard forteller at en slik test kunne ha forhindret svært mange dødsfall.

– Det er svært viktig å stille diagnosen raskt og presist, sier han.

Forskningsprosjektet har fått 32 millioner kroner i forskningsstøtte fra EU. Flere andre forskningsprosjekter har samme mål.

– De andre prosjektene er imidlertid, så vidt jeg vet, basert på at apparat som går på strøm, sier Fomsgaard.

DNA og enzymer avslører ebola

Når man skal undersøke en prøve fra en pasient, må prøven i dag transporteres til et laboratorium. Viruset er er imidlertid svært smittsomt og det er ofte langt dit.

Fomsgaards ide er å bruke en væske som dreper viruset, men bevarer genene. Deretter plasseres prøven i kontakt med bestemte enzymer og DNA-mønstre.

– Det lyser en bestemt farge hvis prøven inneholder et ebolavirus, forklarer Fomsgaard.

Kunne kommet tidligere

Ib Bygbjerg, som er professor i internasjonal helse ved Københavns Universitet, synes den nye testen høres ut som en svært god idé.

Det finnes lignende tester til både HIV, malaria og denguefeber, forteller han.

– Man kan spørre seg hvorfor dette ikke har skjedd tidligere. Det er nok fordi ebola, før dette utbruddet, ikke har skapt et stort nok marked, sier Bygbjerg.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS