Håpløshet og konstant nedstemthet kjennetegner både sorg og depresjon. Derfor kan det være vanskelig å skille de to. Også for leger. (Foto: Colourbox)

Slik merker du forskjell på sorg og depresjon

Håpløshet, konstant nedtrykthet og selvhat er kjernesymptomer på depresjon. Dyp sorg kan involvere noen av de samme følelsene.

Varselsignaler om depresjon

Hold øye med:

  •  om følelsen av nedtrykthet er konstant.
  •  om du synes du fortjener å ha det dårlig.
  •  om du er mye sliten, og har problemer med å konsentrere deg.
  •  om du kan ikke peke på årsaken til at du har det tungt.

PS! Dette er ikke en test av om du har depresjon eller ikke, men bare noen indikatorer. Kontakt legen din, hvis du tror du er deprimert.

Dødsfall, skilsmisse eller arbeidsledighet kan medføre en helt naturlig sorgreaksjon. Sorgen kan være forbundet med sinne, nedtrykthet, en altoverskyggende følelse av tap og håpløshet.

Mange av de samme følelsene er forbundet med depresjon. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom de to tilstandene, også for leger og psykiatere.

Depresjon endrer selvoppfattelsen

Erik Roj Larsen, som er klinisk førsteamanuensis ved Aarhus Universitetssykehus, møter ofte pasienter som er i sorg.

Mange har opplevd et stort tap. Det er mistanke om at sorgen har utviklet seg til depresjon.

Han forklarer at hvis man «bare» er i sorg, vil tilstanden være mindre konstant.

– Et barn som har mistet begge foreldrene sine, vil for eksempel godt kunne leke og glemme tapet for en stund. Man kan glemme sorgen i kortere eller lengre øyeblikk, sier han.

Samtidig er følelsene ved sorg ikke rettet mot en selv, forklarer Jens Bukh Drachmann, overlege og postdoktor ved Psykiatrisk Center København.

– Ved sorg endrer man ikke selvoppfattelse. Det skjer ofte ved depresjon, forklarer han.

Ingenting kan gjøre en glad

Har man en depresjon, vil følelsene av nedtrykthet, dårlig samvittighet og håpløshet være der hele tiden, uansett hva man gjør.

– Vi sier at en depresjon er nonreaktiv. Det innebærer at ingenting kan påvirke de negative følelsene. Man blir ikke glad, selv om man opplever noe fint, sier Drachmann.

En depresjon er altså mer gjennomgripende.

Konsentrasjonsevne og hukommelse blir også svekket. Og til slutt klarer man ikke å fungere.

– Sorgen er en naturlig del av livet. Det er ikke depresjon. Det er en sykdom, fremhever Erik Roj Larsen.

Påviser forskjell

Går du om legen med mistanke om depresjon, vil han blant annet spørre om varighet av symptomene. De skal ha vart minimum 14 dager for at det kan være snakk om depresjon. (Foto: Colourbox)

Australske forskere har nylig undersøkt forskjellen på depresjon og sorg. De har intervjuet 125 personer som har opplevd begge tilstander.

De opplever en klar forskjell. Sorg oppleves som en naturlig reaksjon på noe som kommer utenfra. Depresjon er preget av et indre fokus og forbundet med skyld, selvhat og mangel på kontroll.

Depresjon føles uendelig

Forskerne fra Australia rekrutterte 153 personer til studien sin. 125 av dem var diagnostisert med depresjon, mens 28 bare hadde enkelte symptomer.

Alle hadde opplevd en eller flere perioder med sorg.

87 prosent mente at det var en klar forskjell. Depresjonen var preget av en følelse av håpløshet og uendelighet, og følelsene var rettet innover.

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Affective Disorders.

Viktig skille

– Det er et viktig område å få belyst. Vi trenger mer kunnskap om hva depresjon er og hvordan vi kan skille det fra andre sykdommer og tilstander, sier Jens Drachmann Bukh.

Erik Roj Larsen er enig:

– Det er noe vi ofte spør pasientene om. De fleste jeg møter, kan skille depresjon og sorg, forteller han.

Men også leger kan komme i tvil fordi symptomene er så like.

Sorg kan utløse depresjon

De to forskerne er enige om at en stor sorg kan utløse en depresjon.

Jens Bukh Drachmann har gjort en studie av dette.

Han rekrutterte 300 mennesker som opplevde depresjon for første gang. Han spurte dem om de hadde opplevd negative hendelser før depresjonen, for eksempel dødsfall, arbeidsledighet eller alvorlig sykdom. 

– To tredjedeler av pasientene hadde hatt en slik opplevelse. Det er svært ofte en vanskelig opplevelse som utløser den første depresjonen, sier han.

Om sorgen utvikler seg til depresjon, er avhengig av hvordan man håndterer tapet.

– I en sorgfase er det viktig å forholde seg til tapet og snakke om det. Det kan føles illojalt mot den man har mistet å begynne å leve livet igjen. Men før eller senere må man gjøre det for at sorgen ikke skal bli kronisk, sier Larsen.

Hver depresjon gjør deg mer sårbar

Har man tidligere hatt depresjon, er det viktig å være spesielt oppmerksom hvis man opplever et stort tap.

– Hvis man begynner å sove dårlig og miste appetitten, er det viktig å snakke med både pårørende og kanskje også en behandler, sier Larsen.

Jo flere depresjoner man har hatt, jo større blir risikoen.

– Det skal mindre og mindre til for å utvikle en ny depresjon. Etter hvert kan de utløsende begivenhetene bli veldig små, forteller Drachmann.

Referanse:

Parker G. mfl.: Clinical features distinguishing grief from depressive episodes: A qualitative analysis, Journal of Affective Disorders (2015), DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.01.063 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS