Finner feil i eggene til barnløse kvinner

Danske forskere har utviklet en metode for å undersøke kvinners umodne egg. Det åpner opp for skreddersydd fertilitetsbehandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved hjelp av en laser montert på et mikroskop kunne forskerne snitte i de umodne eggene og ta ut genmateriale som forteller om eventuelle feil og mangler i eggets modningsprosess. (Foto: Colourbox)

Om forskerne:

Førsteamanuensis Karin Lykke-Hartmann fra Aarhus universitet har utviklet teknikken i samarbeid med overlege Erik Ernst fra Aarhus universitetssykehus og professor Claus Yding Andersen og dr. Marie Louise Grøndahl ved Københavns Universitet. De to sistnevnte forskerne arbeider også som embryologer ved Rigshospitalet.

Mange kvinner har problemer med å få barn, og forskerne har fremdeles en svært begrenset kunnskap om hvorfor. Men nå har forskere fra Aarhus universitet utviklet en metode som kan studere kvinnenes egg lenge før de er modnet i kvinnens menstruasjonssyklus.

– Metoden kan hjelpe oss med å kaste lys over barnløshet hos kvinner. Vi kan finne den biologiske årsaken og vurdere om fertilitetsbehandlingen er riktig. Dermed kan vi tilby en skreddersydd behandling, sier Karin Lykke-Hartmann fra Aarhus universitet.

Hun har utviklet metoden i samarbeid med kollegaer fra sitt eget institutt samt fertilitetsleger på Aarhus universitetssykehus og Rigshospitalet. Forskergruppen har nylig publisert resultatene i tidsskriftet Molecular Human Reproduction.

Laser snittet i umodne egg

Den nye metoden utnytter det at utviklingen av et egg er genetisk bestemt. Eggets aktive gener setter gang i produksjonen av bestemte proteiner som styrer utviklingsprosessen.

Genene blir oversatt til RNA, som er små «oppskrifter» på proteinene. RNA-et er altså et avgjørende mellomledd mellom genene og proteinene, og er det feil i oppskriftene, utvikler ikke eggene seg riktig.

– Vi kan måle RNA-et og se hvilken form det har inne i eggene. Dermed kan vi se hvilke proteiner som skal til for at et egg utvikler seg som det skal, sier Lykke-Hartmann.

Samlet inn fra hundrevis av prøver

Forskerne gjennomførte studiet ved hjelp av umodne egg fra to yngre kvinner med sunne og friske egg. De ville kartlegge RNA-et i friske egg på et svært tidlig tidspunkt i utviklingen.

Å høste RNA fra umodne egg er en svært krevende oppgave. Forskerne måtte skjære ut omkring 600 egg fra eggstokkvev ved hjelp av en laser, noe som i seg selv er litt av en jobb. Hvert snitt foregår nemlig med en mikroskopisk laser som er sirlig montert på et mikroskop som er svært følsomt for vibrasjoner. Å få dette til hundrevis av ganger var en tålmodighetsprøve.

Forskerne måtte være uhyre varsomme når de trakk RNA-et ut av cellene. Eggene var både støpt inn i parafin og fiksert med paraformaldehyd. Disse stoffene kunne ha forurenset RNA-et.

– Metodene er ikke nye, men sammensetningen danner en banebrytende metode, sier Lykke-Hartmann.

De fire bildene viser hvordan forskerne skjærer ut det umodne egget av eggstokkvevet ved hjelp av en laser. (Foto: (Skanningsbilde: Karin Lykke-Hartmann))

Aktive gener i umodne egg

Forskerne plasserte RNA-et på en spesiell microchip som kan gjenkjenne alle slags RNA i mennesker ved hjelp av et innebygget register.

– Vi avleverte det verdifulle materialet til en samarbeidspartner og fikk en stor fil i retur. Vi har brukt mye tid på å analysere disse dataene og har nå funnet frem til hvilke gener som er aktive inne i de umodne eggene, forteller Lykke-Hartmann.

Vil kartlegge alle utviklingstrinn

Eggenes modningsprosess er en komplisert prosess med mange stadier, og foreløpig har forskerne bare fått et innblikk i det aller første utviklingstrinnet. Men forskerne vil ikke nøye seg med det. Planen er å granske samtlige stadier og ta prøver fra de omkringliggende cellene.

En av gåtene forskerne håper på å løse, er hvorfor det bare er ett egg som rekker å bli modnet i en menstruasjonssyklus. For hver syklus er det nemlig mer enn 20 egg som begynner på prosessen.

– Vi vet ikke hvordan det egget blir valgt ut og derfor kan vi ikke fremme prosessene, men vi håper den nye metoden kan hjelpe, forteller Lykke-Hartmann.

Genterapi kan være løsningen

Ti prosent av alle danske barn blir født som følge av en eller annen form for fertilitetsbehandling. (Foto: iStockphoto) (Foto: iStockphoto)

Forskerne arbeider nå med å kartlegge det siste stadiet i modningsprosessen for friske kvinner, og de regner med å være ferdige om få år. Ideen er å gjenta prosedyren for barnløse kvinner og deretter sammenligne forløpene.

Håpet er at det vil vise hvor i prosessen det går galt for de barnløse kvinnene og dermed hvor behandlingen skal settes inn.

– Kvinner i fertilitetsbehandling får ofte mange hormoner for å stimulere modning av eggene. Vi håper å finne bedre alternativer, for eksempel ved hjelp av genterapi, avslutter Lykke-Hartmann.

____________________

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Referanse:

Global gene analysis of oocytes from early stages in human folliculogenesis shows high expression of novel genes in reproduction, MHR: Basic science of reprod., Medicine Volume 18, Issue 2Pp. 96-110, doi: 10.1093/molehr/gar083

Powered by Labrador CMS