Sen pubertet av ADHD-medisin?

ADHD-medisin som for eksempel Ritalin, kan gi en rekke bivirkninger. Nå lurer forskerne på om den kanskje også forsinker puberteten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) (Foto: Colourbox)

ADHD

ADHD antas å være en genetisk betinget utviklingsforstyrrelse i hjernen.

ADHD behandles ofte ved en kombinasjon av sentralstimulerende medisiner, som for eksempel Ritalin, og tilpasset behandling og trening. 

Ritalin er det mest kjente av metylfenidate-preparatene, blant annet fordi det var det første som kom på markedet, og fordi det i dag er mest utbredt blant ADHD-pasienter.

ADHD kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Derfor kan medisiner være helt sentrale for at de som har det skal kunne leve et normalt liv.

Men stoffet metylfenidat, som finnes blant annet i legemiddelet Ritalin, ser ut til å påvirke testosteronnivået, forsinker nedfallet av testiklene og reduserer testikkelstørrelsen hos aper, tyder en ny studie av aper på.

– Resultatene kan gi mistanke om at denne gruppen preparater kan forsinke puberteten. Det noe man bør huske når man skriver dem ut, sier overlege Tine Houmann fra Barne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup utenfor København.

Resultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet PNAS.

Undersøkte aper

De amerikanske forskerne undersøkte bivirkninger ved medisinen hos 30 aper, av typen makaker fra India. Behandlingen startet da apene var to år gamle, noe som svarer til en 8–9-årig gutt.

Apene ble delt inn i tre grupper, som enten fikk:

  • En lav dose av medisinen (2,5 milligram, to ganger daglig)
  • En høy dose av medisinen (12,5 milligram, to ganger daglig) eller
  • Ingen behandling (kontrollgruppe)

Apene ble behandlet fem dager i uken. Da forsøket sluttet, etter 40 måneder, var apene nesten fire år gamle.

Ikke helt overførbart til mennesker

Resultatet var at aper som ble behandlet hadde et markant lavere testosteronnivå. For apene i lavdosegruppen steg testosteronnivået igjen etter avslutningen av forsøket, slik at det var på høyde med kontrollgruppen.

Apene som fikk en høyere dose, hadde flere bivirkninger. Testosteronnivået var lavere, testiklene deres falt senere ned, og størrelsen på testiklene var også markant mindre.

Men selv om puberteten ble bremset av den høye dosen, er det ikke sikkert det har en betydning for mennesker, mener Houmann.

– Den høye dosen, 12 milligram, er mye høyere enn det vi normalt gir pasienter – et sted mellom 1,5 og 2 milligram. Derfor kan det ikke nødvendigvis sammenlignes med behandlingen hos mennesker, sier overlegen.

Forskerne bak undersøkelsen begrunner den høye dosen med at det var en lavere plasmakonsentrasjon i metylfenidate-stoffet enn først antatt. De økte derfor dosen etter et par uker for å kunne utføre forsøket.

Ifølge Houmann kan effekten hos apene i lavdosegruppen sammenlignes med behandlingen av mennesker.

Ritalin kan gi mange bivirkninger. Nå lurer forskere på om forsinket pubertet må legges til lista. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Puberteten ble «bare» forsinket

Houmann merker seg at testosteronnivået hos denne gruppen steg til normalt nivå etter 35 måneder (forsøket varte i 40 måneder).

Det betyr at selv om puberteten ble forsinket, uteble den ikke fullstendig.

– Det ser ut til at medisinen har en hormonell effekt på testosteronnivået hos apene, selv i gruppen med lav dose.

- Men så lenge man kommer i puberteten til slutt, er det ikke nødvendigvis et problem – selv om det selvfølgelig kan ha betydning for den enkelte hvis man utvikler seg langsommere enn sine jevnaldrende.

Ifølge Houmann hadde det vært større grunn til bekymring hvis puberteten ble satt i gang for tidlig. Det ville nemlig bety at man kanskje ikke ville rekke å vokse så mye som sine jevnaldrende.

Bør undersøkes hos mennesker

Hvis Ritalin og andre metylfenidate-preparater er med på å bremse puberteten, er det viktig informasjon for legene når de skriver ut medisinen til barn og unge.

Derfor mener Houmann at det vil være svært interessant å undersøke om det også er slik for mennesker. Og det burde være relativt enkelt å undersøke, hevder hun.

– Selv om det er vanskelig å overtale folk til å få tatt blodprøver hver dag i 3,5 år, slik man har gjort i forsøket, kan man starte med å observere om barn og unge under behandling for ADHD kommer i puberteten i tide.

Ifølge Houmann er det for øvrig interessant å undersøke om effekten i så fall også viser seg hos jenter.

– Vi vet ikke hvorfor testosteronnivået hos apene faller, men man kunne jo ha en hypotese om at det også har betydning hos kvinner.

Ritalin og bivirkninger

Ritalinbruk kan fra før gi andre bivirkninger, som hodepine, søvnproblemer, nervøsitet, høyt blodtrykk, hjertearytmi. Les mer om Ritalin i Felleskatalogen.

Alle medisiner kan ha bivirkninger, men det er alltid en avveining av ulemper i forhold til fordeler, når en pasient for forskrevet medikamentet.

– Hos ADHD-pasienter er fordelene størst. Preparatene gjør det mulig for mange mennesker å leve et normalt liv, sier Houmann.

Referanser:

Pubertal delay in male nonhuman primates (Macaca mulatta) treated with methylphenidate; doi/10.1073/pnas.1102187108

Tine Houmanns profil på KU

Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Powered by Labrador CMS