Antibiotika kan påvirke tarmfloraen som igjen kan påvirke kreftpasienters overlevelse. Nyrekreftpasienter overlevde et halvt år lenger om de ikke fikk antibiotika før immunterapien. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Antibiotika kan spolere immunterapi mot kreft

Hvilke bakterier du har i tarmen kan avgjøre om du overlever kreft. Pasienter med føflekkreft som fikk antibiotikakur først, levde mye kortere enn de som ikke fikk antibiotika før immunterapi, viser forskning.

Immunterapi kan øke overlevelsen hos mange kreftpasienter med visse kreftformer. Men behandlingen virker ikke på alle kreftpasienter med samme krefttype.

Nå ser det ut til at tarmbakteriefloraen spiller en rolle for hvilke kreftpasienter som får god effekt av immunterapi, melder Dagens Medisin.

Kreftpasienter som fikk god effekt av immunterapi, har en annen bakterieflora i tarmen enn dem som ikke hadde respons på behandlingen, viser to nye studier.

Med immunterapi får kroppen kort sagt hjelp til selv å ta knekken på kreften. Behandlingen virker hittil bare på noen få kreftformer, som føflekkreft, nyrekreft, lymfekreft, leukemi og visse former for lungekreft.

Overlevende hadde mer tarmbakterier 

En av studiene som viser at tarmfloraen kan avgjøre overlevelsen, har analysert 43 pasienter med føflekkreft. Av disse responderte 30 av dem på immunterapi-behandlingen de fikk, mens behandlingen ikke virket på de andre. Forskerne har sett nærmere på data fra avføringsprøver fra disse pasientene.

Pasientene som behandlingen virket for, hadde høyere konsentrasjon av visse immunceller som angriper kreftceller i kreftsvulstene. De hadde også høyere forekomst av en viss tarmbakterie.

Forsker Jennifer A. Wargo ved Universitetet i Houston, Texas, mener funnene kan påvirke kreftbehandling og sjansene for å overleve hvis de blir bekreftet i større studier.

Levde et halvt år lenger

En annen studie analyserte 80 nyrekreftpasienter enn viss tid etter behandling med immunterapi.

De som hadde fått bredspektret antibiotika, overlevde bare i drøyt to måneder etter behandling med immunterapi. De som ikke hadde fått antibiotikakur først, overlevde i åtte måneder. De fikk altså et halvt leveår ekstra. 

Forskjellene var justert for alder, kjønn og hvordan svulsten var.

– Konklusjonen er ikke veldig overraskende. Det er godt kjent at antibiotika påvirker tarmbakteriefloraen som igjen påvirker immunforsvaret, sier overlege og onkolog ved Oslo Universitetssykehus, Marta Nyakas ved Radiumhospitalet til Dagens Medisin.

Resultatene ble nylig lagt frem i Orlando på et symposium for klinisk immunterapi.

Powered by Labrador CMS