En slik liten hormonspiral forhindrer og stanser utviklingen av livmorkreft. Forsker Anne Ørbo ønsker at alle kvinner etter fylte 45 år tar spiralen i bruk. Hun presiserer at forskningen hennes er uavhengig og ikke er sponset av noen legemiddelprodusent. (Foto: Adnan Icagic)

Hormonspiral beskytter mot livmorkreft

Flere har livmorkreft enn livmorhalskreft, og tallene stiger for hvert år. Hormonspiral beskytter deg.

Livmorhalskreft øker raskt

  • Livmorkreft er den hyppigst økende gynekologiske formen for kreft blant kvinner.
  • Hvert år får over 3000 kvinner i Norge påvist forstadiet til livmorkreft. Dersom dette ikke blir behandlet, vil cirka 30 prosent av kvinnene utvikle livmorkreft.
  • Cirka 800 norske kvinner får diagnostiert livmorkreft hvert år.
  • Fordi kreftformen ofte har sammenheng med livsstil, er det den raskest økende formen for gynekologisk kreft i Europa og Nord-Amerika.
  • Risikofaktorer er særlig overvekt, men også hormonbehandling, diabetes, og hormonforstyrrelser.
  • Hormonspiralen forebygger utvikling av, og fjerner forstadiet til livmorkreft. Den må byttes ut hvert femte år.

For to år siden skapte forsker Anne Ørbo overskrifter da hun publiserte oppsiktsvekkende forskning om forstadier til livmorkreft.

170 kvinner deltok i studien hennes, og det viste seg at de som fikk behandling med hormonspiral, ble helt friske.

Funnet gikk verden rundt og ble omtalt i fagtidsskriftet BJOG International Journal of Obstetrics and Gynaecology, der redaktøren uttalte: «Det er sannsynlig at resultatene av denne studien vil påvirke praksis over hele verden.»

Det vanlige er nemlig å behandle forstadier til livmorkreft med hormontabletter, men Ørbos studie viste at bruk av hormonspiral er mye mer effektivt.

Får kreften tilbake

Ørbo fortsatte med kreftforskningen og har igjen kommet med nye resultater som vekker oppmerksomhet.

Kvinnene som var ferdigbehandlet, altså fri for forstadier til livmorkreft, fikk disse tilbake etter at behandlingen var ferdig – uansett om de fikk hormonspiral eller hormontabletter.

– Kvinnene var friske og avsluttet behandlingen, men vi fulgte dem opp i to år. Hos cirka 50 prosent av kvinnene blusset forstadiene til kreft opp igjen. Aldri før har forskere bevist at forstadier til livmorkreft er kronisk. Behandlingen må ikke opphøre, for forstadiene til kreften kommer tilbake, sier Ørbo.

Livmorkreft – den oversette stedatteren

Hun mener det er på høy tid at vi begynner å snakke mer om livmorkreft. I dag er søkelyset på livmorhalskreft. For denne kreftformen kommer stadig nye forebyggende tiltak og vaksiner. Ørbo synes livmorkreft har blitt den oversette stedatteren, for langt flere kvinner blir rammet av livmorkreft enn av livmorhalskreft.

I 2013 hadde vi i Norge rundt 290 nye tilfeller av livmorhalskreft mens tallet for livmorkreft var på hele 767. Og siden 1999 har vi i Norge hatt 50 prosent økning av livmorkrefttilfeller.

– Tilfellene stiger fra år til år, sier Ørbo og forteller at det er voksne kvinner som er spesielt utsatt.

Gjennomsnittsalder for forstadier er 48 år, mens gjennomsnittsalder for livmorkreft er 65 år, ifølge kreftforskeren.

Spiralen beskytter mot kreft

Nå som forskningen har vist at hormonspiral forhindrer og stanser utviklingen av denne kreftformen, anbefaler Ørbo at alle kvinner etter fylte 45 år får satt inn spiral, og at de i alle fall ikke tar spiralen ut når de kommer i overgangsalder.

– Spiral er ikke bare et prevensjonsmiddel, den beskytter deg mot kreft, sier Ørbo og presiserer at studien hennes ikke er finansiert av noe legemiddelfirma, men er helt uavhengig.

Overvekt gir økt risiko

Selv om det er godt voksne kvinner som i hovedsak får livmorkreft, får også kvinner i 30-årene diagnosen – da er gjerne overvekt en av årsakene.

– Livmorkreft og overvekt henger veldig sammen. Har du 20 kilo overvekt, øker risikoen for å få forstadiet til livmorkreft ti ganger, sier Ørbo.

Hun mener vi må få inn nye, gode rutiner slik at de med overvekt får satt inn hormonspiral. Årsaken er at enzymer i fettvevet produserer og frigir østrogener. Disse hormonforstyrrelsene er med på å øke risikoen for celledelinger, og de skader livmorvevet som senere kan føre til kreft. Hormonspiraler med progesteronhormon forhindrer dette.

Nye retningslinjer

Forskningen til Ørbo ser nå ut til å bli tatt i bruk. Hun skal blant annet bidra med å skrive nye nasjonale retningslinjer for behandling av forstadier til livmorkreft, og hun er aktivt med på å få informasjonen ut til kvinner slik at de kan gjøre de rette valgene når de kommer i overgangsalderen.

– Det er viktig at de vet at hormonspiral kan redde dem, poengterer forskeren.

Referanser:

Anne Ørbo mfl: Relapse risk of endometrial hyperplasia after treatment with the levonorgestrel-impregnated intrauterine system or oral progestogens, BJOG, november 2015. DOI: 10.1111/1471-0528.13763. Sammendrag

Anne Ørbo mfl: Levonorgestrel-impregnated intrauterine device as treatment for endometrial hyperplasia: a national multicentre randomised trial, BJOG, november 2013. DOI: 10.1111/1471-0528.12499. Sammendrag

Powered by Labrador CMS