Viktig skritt mot influensavaksine

Nederlandske forskere har funnet tre antistoffer som beskytter mot mange varianter av influensaviruset. Dette kan lede mot universelle medisiner og vaksiner mot influensa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Influensa A-virus. Fargelagt versjon. Foto: C. S. Goldsmith og A. Balish

Influensa koster verdens samfunn dyrt. Hvert år blir mange syke og utsatte grupper kan være i livsfare. Og over det hele henger trusselen om et nytt kjempeutbrudd med en spesielt dødelig variant av viruset.

Derfor jobber forskerne stadig med å finne bedre medisiner og ikke minst vaksiner mot sykdommen. Problemet er bare at influensavirusene endrer seg svært raskt.

Selv om det går an å utvikle vaksiner mot årets utgave av uhumskhetene, gir behandlinga liten eller ingen beskyttelse mot andre varianter.

Influensaforskernes hellige gral er dermed å finne et svakt punkt som er felles for alle de ulike typene, og som ikke forandrer seg raskt. Medisiner og vaksiner som angriper et slikt svakt punkt vil fungere som universelle midler mot alle typer influensa.

Og nå har forskerne altså tatt et lite skritt mot gralen, skal vi tro resultatene som ble publisert i ukas utgave av Science.

Beskyttet mus

Et team av forskere fra Scripps Research Institute og Crucell Vaccine Institute i Nederland presenterer hele tre nye antistoffer som ser ut til å gi mus bred beskyttelse mot influensa B-varianter.

Og et av de nylig oppdagede antistoffene beskyttet mot så godt som alle typer av både influensa A og influensa B.

- Dette er det eneste i verden som vi kjenner til som har vist seg å kunne gjøre dette, sier forsker Ian A. Wilson i en pressemelding fra Scripps.

Svake punkter

Ian Wilson, professor ved Scripps Research Institute. (Foto: Scripps Research Institute)

Antistoffer er stoffer som immuncellene våre lager i møte med ulike inntrengere i kroppen, eller med en vaksine. Antistoffene binder seg til virus, bakterier eller andre fremmedelementer.

Slike bindinger kan i seg selv uskadeliggjøre inntrengeren eller merke den slik at andre deler av immunsystemet kan gå til angrep. Ved å finne ut mer om antistoffene kan forskerne oppdage ulike svake punkter hos virus og andre mikroorganismer.

Virket mot mange virus

Forskerne fikk tak i et bredt utvalg av ulike antistoffer fra immuncellene til mennesker som hadde fått vaksine mot sesonginfluensa. Deretter lette de etter varianter av antistoffer som hadde evne til å binde seg til mange typer influensa B-virus.

Slik fant de fram til tre ulike antistoffer som viste seg å beskytte mus mot normalt dødelige doser av influensa B. Og et av dem – CR9114 – vernet altså i tillegg gnagerne mot influensa A- virus, inkludert H1N1-varianten fra 2009.

Dette antyder at disse antistoffene nettopp binder seg til deler av mikroorganismen som har en viktig funksjon, og som forandrer seg lite fra virus til virus.

Hett tema

Alle de tre antistoffene stoppet virusene direkte, men gjorde dette på litt ulike måter. Det bredtvirkende CR9114 hindret visse proteiner i å endre form, noe som er nødvendig for at viruset skal kunne koble seg sammen med membranen til cellene det angriper.

Dette ser ut til å være et virkelig svakt punkt på viruset, fordi denne delen er lik hos ulike varianter av både influensa A- og influensa B-virus, mener Wilson og kollegaene.

I 2009 fant forskerne faktisk et annet antistoff som også binder seg til det samme stedet på viruset, men på en litt annen måte. Dermed var det effektivt mot influensa A, men ikke influensa B.

Med den nye undersøkelsen er dette bindingsstedet blitt et hett forskningsobjekt.

Kanskje kan en universell vaksine eller medisin nettopp angripe dette svake punktet hos influensavirusene.

Referanse:

C. Dreyfus et al., Highly Conserved Protective Epitopes on Influenza B Viruses, Science Express, 9. august 2012.

Powered by Labrador CMS