Bildet viser en pasient som har fått hjerneslag på grunn av en blødning i hjernen. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Leger er for dårlige til å forebygge hjerneslag

Tre former for legemidler kan forebygge hjerneslag. Men en studie viser at bare halvparten av dem som var i faresonen fikk dette av legen.

Dette er hjerneslag

Hjerneslag skyldes som oftest blodpropp i hjernen, eller noe sjeldnere hjerneblødning.

Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen nedsettes eller opphører. Avhengig av hvilket område av hjernen som rammes vil språk, bevegelse, syn eller andre funksjoner rammes. Tidlig behandling er avgjørende for prognosen. 

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Hvert år får 16 000 nordmenn hjerneslag. Det en av de aller hyppigste årsakene til varig uførhet og død i Norge. Det er den vanligste årsaken til innleggelse på sykehjem, og den tredje største årsaken til dødsfall.

Derfor er forebygging viktig. Denne uken pågikk en stor forskningskonferanse i Oslo om hjerneslag, der et av temaene var forebygging.

Men nå viser en studie fra britisk allmennpraksis at bare halvparten fikk alle de forebyggende medisinene de burde fått av legen, skriver Tidsskrift for den norske legeforening. Studien er publisert i Plos Medicine.

Mest blodtrykksenkende

Tre av fire fikk riktignok blodtrykksenkene legemidler. Men i tillegg kan lipidsenkende medisiner og medisiner som motvirker at blodet koagulerer, også forebygge hjerneslag.

Dette gjør forebyggingen av hjerneslag mangelfull. Hele 12 000 tilfeller av hjerneslag i Storbritannia kunne vært unngått om utsatte personer fikk mer forebyggende medisiner, ifølge forskerne bak studien.

- Andelen pasienter som ikke får forebyggende behandling kan ligge på samme nivå i Norge, sier Bjørn Gjelsvik ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Andelen av pasienter som ikke får foreskrevet forebyggende behandling kan ligge på samme nivå i Norge, ifølge Bjørn Gjelsvik ved Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved avdeling for allmennmedisin.

Noe av årsaken kan være at leger er mer bekymret for høyt blodtrykk enn for andre risikofaktorer, mener han.

– Men det kan også være at legen og pasientene er mer bekymret for bivirkninger av statiner og antikoagulerende medisiner, sier han til tidsskriftet.

Sjekket 26 000 som fikk slag

Studien tok for seg over 26 000 britiske pasienter som fikk hjerneslag eller drypp mellom 2009 og 2013. Forskerne kartla så hvilke medisiner de hadde fått før hjerneslaget.

Bare halvparten brukte forebyggende medisiner. Halvparten hadde ikke fått lipidsenkende eller antikoagulerende legemidler, selv om de hadde symptomer på at de burde fått slik behandling, ifølge forskerne.

Tre av fire hadde riktignok fått resept på blodtrykksenkende legemidler. 

Risikofaktorer for hjerneslag

Har du en eller flere av disse tilstandene, har du høyere risiko for å bli rammet av hjerneslag enn andre. 

  • Høyt blodtrykk
  • Diabetes 1 og 2
  • Hjertesykdom
  • Aterosklerose (åreforkalkning)
  • Tidligere hatt slag eller drypp.

Referanse:

G.M.Turner mf: Under-prescribing of Prevention Drugs and Primary Prevention of Stroke and Transient Ischaemic Attack in UK General Practice: A Retrospective Analysis. PLoS Med. 15. november 2016. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1002169 

Powered by Labrador CMS