Bruker du solkrem med faktor høyere enn 15 kan du redusere risikoen for føflekkreft med 33 prosent, ifølge ny studie fra Universitetet i Oslo. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Solkrem med for lav faktor kan øke kreftfaren

Ved å bruke høy nok faktor kan du redusere risikoen for føflekkreft med over 30 prosent.

Om studien

Studien er gjennomført av Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag i samarbeid med forskere ved Universitetet i Tromsø, Kreftregisteret og Queensland Institute of Medical Research i Australia.

Studien er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Kreftforeningen.

Føflekkreft er den kreftformen som har økt mest den siste tiårsperioden. Det har aldri tidligere vært så høye andeler av føflekkreft som i 2014. 

Omtrent 2000 nye tilfeller av føflekkreft blir oppdaget hvert år i Norge.

Forskere fra Universitetet i Oslo har nå funnet ut at solkrembrukere i større grad rapporterer å ha blitt solbrent. Disse personene har også dratt på flere solferier og bruker i større grad solarium. Resultatet av dette blir et paradoks, nemlig at de som ikke bruker solkrem i det hele tatt, har lavere risiko for føflekkreft enn de som bruker solkrem.

Men ved å undersøke styrken på solkremen som ble brukt, fant forskerne en klar sammenheng. De som brukte høy nok solfaktor, reduserte risikoen for føflekkreft med 33 prosent sammenlignet med de som brukte solkrem med lav faktor. 

Reza Ghiasvand. (Foto: Gunnar F. Lothe/UiO)

Solkremparadoks

Tidligere studier av solkrembruk har vist blandede resultater, og noen studier har funnet ut at bruk av solkrem økte faren for føflekkreft.

 – Forklaringen på dette paradokset er at noen bruker solkrem for å forlenge oppholdet i sola og for å bli brunere. Og det er mange som ikke bruker tilstrekkelig mengde og som glemmer å smøre på nytt i løpet av dagen. I tillegg er det lett å glemme områder når du smører deg, sier forsker Reza Ghiasvand.

Han har brukt data fra NOWAC kombinert med data fra Kreftregisteret og studert over 140 000 norske kvinner i ti år.

 – Vi ser at de som bruker solkrem med faktor høyere enn 15, kan redusere risikoen for føflekkreft med 33 prosent sammenlignet med de som bruker solkrem med lav faktor, sier Ghiasvand.  

 – Vi tror dette er forklaringen på hvorfor tidligere studier har vist så varierende resultater. 

Ghiasvand er doktorgradsstudent ved Avdeling for biostatistikk og er tilknyttet forskningsgruppen Epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer. Han forsker på det som kalles kreftepidemiologi.

Dette er den første studien som undersøker effekten av bruk av solkrem med ulik faktor på nord-europeiske kvinner. Tidligere studier har kun sett på bruk og ikke bruk. 

Referanse:

Reza Ghiasvand m.fl: Sunscreen Use and Subsequent Melanoma Risk: A Population-Based Cohort Study. Journal of Clinical Oncology, september 2016. Doi:10.1200/JCO.2016.67.5934. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS